Kerknieuws Maart-April 2023

 

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN
zondag 19 maart 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee R. Reitsma
Fryske Tsjinst
4e zondag in de veertigdagentijd

zondag 26 maart 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Fedde Welbedacht
m.m.v. Cantorij Instemming
5e zondag in de veertigdagentijd

zondag 2 april
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Fedde Welbedacht
Palmpasen

CANTORIJ INSTEMMING OP ZONDAG 26 maart

Samen met dominee Fedde Welbedacht komt de Cantorij ‘Instemming’ naar de kerk van Ysbrechtum. Om voor ons en met ons te zingen.

De Cantorij zingt: ‘Ga met ons mee, trek lichtend voor ons uit.’ We kennen de melodie van lied 247. Een volgend prachtig lied, lieflijk bijna, is 266. In de mooie kerk van Ysbrechtum, gezongen door de Cantorij, luisteren we stil naar de woorden:

Die ons schiep, en ook nu nog
als hier de nacht ons overmant
houdt in de holte van Uw hand.

Lied 542 en 816 staan ook op het programma dat samen met dominee Fedde Welbedacht is samengesteld. Grietje Dam en de Cantorij hebben de liederen ingestudeerd en wij mogen genieten en meezingen.

Het koor viert dit jaar het 45 jarig bestaan. De Cantorij is opgericht met als doel de gemeente bij het zingen van nieuwe of moeilijke liederen te stimuleren. Al die 45 jaar is Grietje Dam Riemersma de enthousiaste dirigente. Naast ‘Instemming’ dirigeert ze ook de Cantorij van de PKN Joure, het Christelijk Gemengd koor ‘Nije Moed’ uit Oosthem en het ‘Christelijk Frysk Senioren koor.’

 

 

 

 

 

 

 

 

HELP MEE IN DE VEEMARKTHAL

Voor de dorpswinkel in Ysbrechtum

 De Bazar Veiling Rommelmarkt (BVR) uit Sneek heeft het project voor winkelen, wonen en welzijn rond onze dorpswinkel uitgekozen als een van de twee hoofddoelen van de komende BVR op 31 maart en 1 april.

In Sneek zijn traditiegetrouw heel veel vrijwilligers betrokken om van die dagen in de Veemarkthal weer een succes te maken: zowel financieel als in het plezier dat duizenden mensen aan dit uitje beleven. Zonder hun steun lukt het absoluut niet.

Het bestuur van de BVR heeft de gemeente YTT ook gevraagd een handje te helpen. Dat kan in zelfgekozen dagdelen met transport en/of laden en lossen vooraf, het opbouwen en het bemannen van stands op vrijdag en zaterdag en het opruimen na afloop.

De Diaconie van onze gemeente als initiatiefnemer van het dorpswinkelproject in Ysbrechtum en de kerkenraad ondersteunen deze oproep van harte. Volgens de berichten is het ook nog hartstikke leuk om mee te draaien in de geoliede organisatie die achter de BVR zit. Ook voor jongeren!

Dus: haal het deelnameformulier uit een van de vorige kerkbladen of – dat heeft de voorkeur – meld u digitaal aan via www.bvrsneek.nl. Het wijst zich allemaal vanzelf en u hebt helemaal de vrije keus in uren en type activiteit. Laat Sneek niet in de steek!

De Diaconie

EEN GOED GESPREK

 

 

 

 

 

 

 

Woensdagavond 29 maart en 19 april 2023

Ysbrechtum

Ieder mens heeft zo zijn/haar passies en zorgen. Maar praten we daar ook over? Vertel jij je familie of vrienden wat jou bezighoudt en inspireert?
Of, stel iemand zit in een lastige situatie. Je wilt bij hem/haar langs gaan. Hoe begin je een gesprekje? Wat is goed luisteren, wanneer vraag je door?

Op 29 maart en 19 april organiseren wij een gesprekstraining over spreken, luisteren en aandacht voor elkaar. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen kijken we wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen.

Beide avonden zijn in de consistorie in Ysbrechtum. Epemawei 21b, van 19.30 – 21.20 uur.
Wij, Jikke van Terwisga en Aukje Westra, nemen je mee in de zoektocht naar een goed gesprek.
Er is plaats voor 12 deelnemers. Sneekers zijn ook welkom!

Heb je zin om mee te doen? Geef je dan voor 18 maart op bij één van ondergetekenden. Voor meer informatie kun je ook bij ons terecht.

We hopen je te ontmoeten,

Jikke van Terwisga-Zwaga,
Coach en coördinator Steunpunt  Binnenvaart

Aukje Westra, predikant

jikke@msdiligentia.nl             06-23304322
aukjehwestra@gmail.nl         0515-769012 of 06-37594569

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Opgave via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie:         Gerry Sikma 0515 569561

Meeschrijven aan het kerkblad? bel Klaas Salverda 06 15192363