Kerknieuws Juni/Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 25 juni 2023
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra
Viering van de maaltijd van de Heer

zondag 2 juli 2023
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. Fedde Welbedacht

zondag 9 juli 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Marije Mazereeuw

 

 

 

 

FEESTELIJK UITZWAAIEN

Zondag 18 juni namen Gerben en Maya Sari afscheid van de Sundayskool. We hadden een feestelijke dienst met een muzikaal optreden van Antje Lotte, Frederieke, Maya Sari en Theo Wiersma. De doopkaars werd aangestoken door Gerben en Maya Sari en er waren mooie verhalen en gedichten van ouders en zusjes.

We luisterden naar het verhaal van David en Goliath. Er werd gemeten en afgetekend hoe groot enkele kerkleden waren. En dan de vraag Hoe groot is God? Er werd geen streep getrokken, maar een pijl die naar boven wees. God vraagt van ons om je niet groter of kleiner voor te doen dan je bent. Je zult gaan groeien, fysiek en mentaal. Een heel nieuwe fase gaat beginnen. Vertrouw daarbij op Hem.

Als herinnering gaven we een bijbels dagboek/doe boek mee. En een mooi vrolijk knutselwerk van de kinderen.

Vlieg nu maar weg naar de toekomst van morgen.
Ga maar, je kunt. Je bent nu geslaagd.
Ga met Gods zegen en vind je bestemmig.
Hoop en vertrouw op de kracht die jou draagt.
 
namens Sunayskool, Tjesselina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSBRECHTUM SJONGT!
Zomerse zangavond op 9 augustus 19.30 uur
In de kerk van Ysbrechtum.
Zomaar zingen in de kerk van Ysbrechtum op een zomerse avond. Een zomerstorm aan liederen die lekker meezingen, je hart raken en blij maken. Bekende liederen waar je hart van open gaat.

Het samen liederen zingen werkt verbindend. Zingen over schoonheid, pijn, vertrouwen en zegen. Bij het intermezzo van een solist of een duo kunnen we even op adem komen. In afwisseling zingen biedt ook de mogelijkheid om de stembanden kort op pauze te zetten. Dominee Aukje Westra is er bij. Zij zorgt er voor dat er ook mooie woorden gesproken worden. En pepermuntjes uitgedeeld.
Degene die geen rust krijgt is de organist, Auke Buma. Hij wil alles uit het orgel halen om er een feest van te maken.

De plannen zijn bijna uitgedacht. Daarna worden ze op papier gezet en alvast in de kerk klaargelegd. Dan kunt u ze bij de zondagse eredienst en op de zaterdagmiddagen van Tsjerkepaad mee naar huis nemen om u erop te verheugen. Van harte welkom op 9 augustus. En neem vooral buren, familie en bekenden mee!

 

AVONDMAAL ZONDAG 25 JUNI

De maaltijd van de Heer vieren

Zangeres Grietje Kingma uit Sint Johannesga schrijft en zingt haar eigen Friese liederen. Zij draagt de Friese taal een warm hart toe. Daarom vertaalt ze ook liederen, bijvoorbeeld lied 957 uit het Liedboek. Het is geschreven door André Troost, emeritus predikant en lieddichter. Dit lied zingen we aanstaande zondag in de Avondmaalsdienst. Het lied spreekt van verdriet en kwetsbaarheid én van ruimte en vrijheid. Een kwetsbaar mens sterft en leeft voor die vrijheid. Dat brengen wij ons in herinnering als we het brood en wijn delen.

 

1 Sike fûgel op ‘e grûn,
hoe kaamst hjir telâne?
Do wiest fallen, maar waardt fûn,
bist yn feilige hannen.
Lytsje fûgel, sa benaud,
wês net bang, hjir is’t fertroud.

 

2 Wiest sa swak en fol fertiet
en waardst hieltyd banger.
Songst net mear in fleurich liet,
dat koesto net langer.
Alle wille wie foarby,
lamslein wiesto, fûgelfrij.

 

3 Lytse fûgel, flean opnij,
no bisto genêzen.
Pine is foargoed foarby,
hoechst net bang te wêzen.
Sjoch, in hân is iepengien,
flean mar frij de romte yn.

 

4 Boppe greide, stêd en lân
klinkt dyn blide roppen;
lytse fûgel yn Gods hân,
flean omheech, nei boppen,
nei de frijheid dy’t dêr is,
nei in plak dat ivich is.

Aukje Westra