Kerknieuws Juni 2024

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 2 juni 9.30 uur in de kerk van Tirns
Jubileum van het kerkorgel van Tirns
Jan Wierstra en Tryntsje Wester vertellen
Koffiedrinken na de dienst

 

 

Zondag 9 juni 9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
Voorganger is dominee Vijko Top
Viering van het Heilig Avondmaal

 

 

Zondag 16 juni 9.30 uur openluchtdienst georganiseerd door IKW 
In de tuin van Epemastate
overdenking door de heer Klaas Salverda
koffiedrinken na de dienst

 

 
Zondag 23 juni 9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Aukje Westra
Tjessaline en Elisabeth nemen afscheid van Sundayskool

 

HOOGTEPUNT IN YSBRECHTUM

Met een grote kraan is in één keer een nieuwe kap op de Doarpswinkel van Johannes Greidanus gezet. We haalden er zelfs Groot Sneek mee. 

Piet Sikma, voorzitter van de Diaconie van onze gemeente, reageert op het ‘hoogtepunt’ dat veel bekijks trok: ‘Deze dorpswinkel, het centrum van sociale beleving in Ysbrechtum, mocht niet verdwijnen. Fijn om na zoveel jaren voorbereiding te zien dat het oude dak er eindelijk af is en de winkel als sociaal ontmoetingspunt met het bibliotheekje ernaast weer jaren vooruit kan’.

 

Sociale hub
Geholpen door een lening van de kerkrentmeesters investeert de Diaconie zelf het overgrote deel in de tonnen kostende operatie. Maar omdat de dorpswinkel ook een ‘duurzame sociale hub’ is, kon met succes een beroep worden gedaan op het Iepen Mienskip Fûns, het Old Burger Weeshuis Sneek, het Ritske Boelema Gasthuis en Coöperatiefonds Rabobank. Sikma noemt ook graag de grote betrokkenheid van (dorps)vereniging Doarpsrounte, die als projectpartner optrad.

 

 

En Johannes Greidanus zelf? Die reageert blij: ‘Ik voel me al sinds 1984 thuis in Ysbrechtum. Maar nu, na 40 jaar, een heel nieuw dak en woonhuis kan ik nog wel 40 jaar vooruit. Ik probeer er te zijn voor alle medebewoners van Ysbrechtum en passanten’.

Waar hij nog even aan toevoegt: ‘Ik doe mijn best, doet u de rest?’

 

 

 

OP DE KOFFIE  

De eerstvolgende koffieochtend  is donderdag 20 juni 10.00 uur

De consistorie naast de Doarpswinkel is de vaste plek om eens per maand elkaar te  ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Hèt moment om met elkaar van gedachten te wisselen. En om ideeën op te doen!

 

 

Op de laatste koffieochtend in mei liet Tineke Tigchelaar ons haar goede ideeën zien. Zij breit babydekentjes en doet dat niet alleen. Velen met haar breien en haken, van acrylgaren of katoen, dekentjes voor baby’s in Oekraïne en Ethiopië. Effen of in verschillende kleuren, soms met een bijpassend mutsje.

Wilt u ook aan de slag? Tineke Tigchelaar geeft u graag alle informatie: 06 18907517.

Ook restjes acryl en katoenen brei- en haakgaren neemt ze graag van u aan.

 

Meer kerknieuws in kerkblad Martini

Leden van de Protestantse Gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns krijgen het

kerkblad gratis in de bus. Er wordt eenmaal per jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Niet-leden van de Protestantse Gemeente kunnen een abonnement afsluiten

Voor informatie: Gerry Sikma:  g.sikmawierda@gmail.com

Meeschrijven aan het kerkblad?  scribatsjerkeytt@outlook.com

Dominee:  Aukje Westra voor Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns:  06 37594569

aukjehwestra@gmail.com