Kerknieuws juli en augustus

KERKDIENSTEN
zondag 25 juli 2021
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee F.H. Welbedacht

zondag 1 augustus 2021
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee F.H. Welbedacht

Reserveren: voor het bezoeken van een kerkdienst is aanmelden noodzakelijk. Telefonisch aanmelden kan elke werkdag tot 18.00 uur en op zaterdag tot 13.00 uur: 0515 412157 en via de mail elke dag tot zaterdag 18 uur: jagreidanus@gmail.com. Aanmelden kan ook tijdens openingstijden in de dorpswinkel van Ysbrechtum. Of vlak voor de dienst bij de kerk. Als er nog plaatsen over zijn, wordt daar uw naam genoteerd.

Bij de lezing: Johannes 5: 1-19
‘Zo vader, zo zoon’, misschien herinneren sommigen het zich nog wel: een onschuldig familieprogramma van de NCRV uit de jaren 70. Het zou het trouwens onder allerlei gedaanten en met verschillende presentatoren lang volhouden.

Het format was simpel: één zoon en vier vaders,…..maar welke van de vier vaders was nu de vader van die ene zoon. Kortom, een speurtocht naar familiegelijkenis.
Het Evangelie van deze zondag lijkt daar ook op uit te lopen. Het verhaal neemt ons mee naar een enigszins dubieus kuuroord, waar door het bezoek van Jezus een bijzonder en vreugdevol voorval plaatsvindt. Alleen wel op sabbath en dus schiet het hele gebeuren bij een deel van het vrome volk in het verkeerde keelgat. In de dan volgende discussie draait het vervolgens om de verhouding tussen de Vader en de Zoon. Jezus’ woord ‘Mijn Vader werkt tot op de dag van heden en Ik werk evenzo’ brengt het nodige teweeg: niet alleen sabbatsarbeid maar vooral identificatie met de Eeuwige maakt dat de rapen gaar zijn bij de orthodoxie van Jeruzalem.
Tegelijk roept die hele discussie een boeiende vraag op: hoe zit dat nu binnen de theologie van Johannes als het gaat om dat zoonschap: is dat exclusief en heeft het dus alleen betrekking op Jezus, of is het misschien toch ook inclusief bedoeld: is een ieder die de werken van de Vader doet een zoon of dochter van de Eeuwige? Genoeg om over na te denken.
Harrie Strubbe, Wommels

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
Tot 1 augustus wordt er nog niet gecollecteerd in de kerk via “het ponkje aan de stok”, maar uw gift kunt u wel storten naar de diaconie Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01. Op 1 augustus gaan we voor het eerst na anderhalf jaar weer collecteren met het ‘ponkje’, wat niet wegneemt dat u ook dan op bovengenoemde rekening geld mag overmaken.

18-07 Fryslân foar Rwanda
Op deze derde zondag van de maand is de collecte voor Rwanda. Tot nu toe is hiervoor binnengekomen € 830,00. Het streefbedrag is € 2000.00. We vervolgen het verhaal van 21 maart 2021. Hierin vertelt zuster Celestin over hun kleine hospitaal.

Het is vandaag erg druk, zegt zuster Celestin Elk bed is bezet. Van heinde en verre worden kinderen en ouderen gebracht. De meesten hebben luchtweginfecties en longontsteking. Juist in ons klimaat komt dat veel voor. Het regent dagen aaneen en de lucht is dan buitengewoon vochtig. Dan komt er een moeder met haar kleine Marwuah aan.

Vijftien maanden oud en ligt stil in moeders armen, de ogen gaan langzaam en zeer moeilijk open. Hij is in zwakke conditie. Alle zusters zijn nu in rep en roer. Celestin geeft bevelen. Vlug naar de beademingskamer en een infuus wordt geplaatst. Zodra Marwuah gestabiliseerd is, zal hij worden overgebracht naar de intensive care. Ondertussen komen er patiënten binnen met corona. Ook hier neemt het aantal besmettingen toe. Zij mogen niet in het hospitaal maar buiten in tenten, welke ook overvol zijn, dit vanwege besmettingsgevaar. Aan het einde van de dag komt aan de chaos in het hospitaal een einde. De zusters zijn moe en de avonddienst start langzaam op. Verzorgers van opgenomen patiënten strijken neer op het gras buiten of in de hal. De rust voelt onwerkelijk sereen. Tot zover een dag met Celestin in het hospitaal.
Vermeld bij deze gift: Fryslân foar Rwanda.

25-07 Kledingbus
Sinds juli 2017 is de Kledingbus actief in Zuidwest Friesland. In de Kledingbus krijgen mensen met een kleine beurs gratis goede kleding aangeboden. Ook kunnen speelgoed en boeken geleend worden. In de wijken en plaatsen waar de mobiele Kledingbus komt ontstaat er ontmoeting en gemeenschapszin. Mensen die kleding brengen of halen kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus ontmoeten.
Vermeld bij deze gift: Kledingbus

01-08 Voedselbank
Deze collecte behoeft geen aanbeveling. Het aantal mensen welke een beroep doet op de Voedselbank neemt dagelijks toe. Uw gift voor het eerst in de kerk weer met “het ponkje aan de stok” is meer dan welkom. Ook kunt u uw gift overmaken.
Vermeld bij deze gift: Voedselbank
.
BERICHTEN VAN DE KERKRENTMEESTERS
Collecte voor de Kerk: stort uw gift op Banknummer NL 31 RABO 03595 009 94 ten name van: Protestantse gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.

===============================================================Meer kerknieuws en verhalen? Een abonnement op het kerkblad PS loopt van
1 april tot 1 april en kost € 15,00
bureau@pknsneek.nl of telefoon 412773 (ma-di-do-ochtend)

contact algemeen: Jikke van Terwisga 06 23304322 – jikke@msdiligentia.nl

kopij kerkblad en website: Gerry Sikma 0515 569561 – g.sikmawierda@gmail.com