Kerknieuws Juli 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 9 juli 2023
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Marije Mazereeuw

 

zondag 16 juli 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht

 

zondag 23 juli 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Marije Mazereeuw

 

Tweeluik scheppingsverhalen

Op 9 en 23 juli zal het in de kerkdiensten in IJsbrechtum gaan over scheppingsverhalen. De verhalen van het begin die Genesis vertelt zijn heel leuk om eens naast elkaar te leggen. Daarbij zijn ze verrassend actueel en hebben ze betrekking op ons eigen leven.
In de dienst van 9 juli lezen we het bekende scheppingsverhaal uit Genesis 1. Op 23 juli volgt het (vaak iets minder bekende) verhaal uit Genesis 2. Beide diensten vormen zodoende een eenheid, maar zijn ook prima los van elkaar te bezoeken.

Marije Mazereeuw

KOFFIEOCHTEND

Dinsdagochtend 18 juli is er koffiedrinken in de consistorie. Om kwart voor tien is de deur open en om tien uur staat de koffie klaar. Een plek om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Als u vrienden, bekenden en buren meeneemt is het ook een plek van kennismaken. Mocht het weer het toelaten, dan zitten we op het terras voor de Doarpswinkel.

Anja heeft voor de gelegenheid een vraag-en-antwoord spelletje bedacht. Een klein soort quiz zonder grote prijzen. Maar met gezelligheid.  Komt u? Wij zijn er ook.

Anja en Piet

 

 

 

 

YSBRECHTUM SJONGT!
Woensdag 9 augustus 19.30 uur
Een heerlijk zanguurtje in de kerk van Ysbrechtum. Met een zomerstorm aan bekende liederen. Kom meezingen!

Zingen omdat het kàn. Niet alleen voor mensen, die een talent hebben om prachtig te kunnen zingen. Voor wie dat niet heeft zijn de talentvolle zangers een heerlijk steuntje in de rug. Zij kunnen zich muzikaal laten meeslepen en ondersteunen door de zangers die zich meer vertrouwd weten met de melodie. Zodat het een echt zangfeest wordt.

De liederen zijn inmiddels uitgezocht. Geen moeilijke melodieën, maar makkelijk in het gehoor liggende, goed mee te zingen oude en nieuwere liederen.

Op passende momenten is er een kleine adempauze. Om de keel te smeren worden, heel toepasselijk in de kerk, pepermuntjes uitgedeeld.

Bij de uitgang is een collecte voor Gruttoland Tjerkwerd: Red de weidevogel. Foppe de Haan en Henk de Jong bouwen samen aan Gruttoland. Bouwt u met hen mee? Zodat de ‘skries op ‘e hikke’ er in de komende jaren ook nog op zijn ‘hikke’zit en niet alleen voortbestaat in het lied ‘Simmermoarn.’ Zie ook: reddeweidevogel.nl

Aukje, Klaas Janke, Janneke, Gerry

 

 

 

 

HART VOOR DE ZAAK

Jan Wierstra twaalf-en-een-half jaar koster

Wat een geluk dat hij destijds met ‘ja’ antwoordde op de vraag of hij koster wilde worden van de kerk in Tirns. Het lieve kerkje op de terp in Tirns heeft met Jan Wierstra een koster met-hart-voor-de-zaak. De kerkenraad zadelde zijn voorganger, Gerard de Boer, op met de opdracht een opvolger te vinden. En hij slaagde wonderwel. Voor het kerkje met zijn bijzondere geschiedenis en intieme sfeer werd en wordt goed gezorgd.

Het twaalf-en-een-half jarig jubileum van Jan Wierstra werd vrolijk gevierd. De toespraken door de voorzitter van de kerkenraad en de secretaris van de kerkrentmeesters zetten zijn werkzaamheden in het zonnetje. Een boekenbon was er als ‘dank je wel.’ Als goede zanger en lid van het koortje moest hij natuurlijk toegezongen worden. Reina Altena en Klaas Salverda zorgden voor de uitvoering van het lied ‘Wês no mar stil:

Wês no mar stil, gean yn’e tún fan stilte –
En:
Wês no mar stil, sjoch hjir de leave minsken,
dy’t neist my rinne, helpend op myn wei…
En:
Hjir is een moeting, myld en fol fersoening,
Wês no maar stil, hjir wurde wûnder wier.

 

Uiteraard werd er na al die goede woorden door de koffiecommissie gezorgd voor koffie en oranjekoek. Zodat er voor iedereen ruimschoots de tijd was om hem te feliciteren.

UIT DE KERKENRAAD
Half juni kwam de kerkenraad van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns weer bij elkaar. We delen graag met u wat er zoal op tafel ligt.
 
We evalueren steevast de afgelopen diensten, waarbij we ook eventuele reacties uit de gemeente en van de Commissie Eredienst meenemen. Het gaat daarbij niet alleen over de inhoud maar ook over de vorm waarin de eredienst is gegoten. Of bijvoorbeeld het gebruik van techniek en het (leren) zingen van minder bekende liederen. En de ruimte voor kinderen en hun leiding van de levendige Sundayskool in ons dorp.

Vervolgens nemen we altijd de komende diensten en activiteiten door, zoals het kostersjubileum van Jan Wierstra in Tirns, de organisatie (door de Commissie Eredienst) van de grote zangavond ‘Ysbrechtum sjongt’ op woensdag 9 augustus en de Startzondag op 10 september.

Jelly Mellema en Jan van Berkum hebben inspirerende kunstenaars gevonden die in het kader van Tsjerkepaad (gaan) exposeren in het kerkgebouw van Ysbrechtum en van Tirns. Een aantal zaterdagen zullen de orgels bespeeld worden door organisten die zich via Organum Frisicum hebben aangemeld. Dank ook aan alle vrijwilligers!

Er is op deze vergadering ook gesproken over de samenwerking tussen diakenen en kerkrentmeesters bij de verbouw Epemawei 21 en de hoofdbrekens door de telkens weer nodige budgetverhoging. Dat laatste is vooral te ‘danken’ aan de oorlog in Oekraïne die tot een gierende inflatie en steeds hogere materiaal- en arbeidskosten leidt. Op de vergadering werd duidelijk dat de Diaconie het project amper meer financieel kan bolwerken. Tot hoever kun je gaan, ook gelet op het draagvlak in de gemeente? Er volgt dan nog nader beraad.

Vanuit onze gemeente zijn Piet en Gerry Sikma naar het afscheid van ds. Hefting geweest. Onze oud-predikant is in zijn laatste standplaats Sexbierum met emeritaat is gegaan. Op termijn wordt de Waadhoeke een clustergemeente. Komende zondag 9 juli gaan zij nogmaals als afgevaardigden naar Sexbierum, maar dan om de bevestiging en intrede van Martha Kroes als voorganger mee te maken.

De kerkenraad hoopt maandag 4 september weer bij elkaar te komen.

Klaas Salverda, scriba

 

 

 

 

 

Ds. Martha Kroes