Kerknieuws Januari

 

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN
zondag 14 januari 2024
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra

zondag 21 januari 2024
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum*
voorganger is mr. Jurjen Bade
preek van de Leek
koffiedrinken na de dienst

zondag 28 januari 2024
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Marije Mazereeuw
viering Heilig avondmaal
m.m.v. Cantorij Instemming

* Op 21 januari 2024 gaat voor in de preek van de leek de heer Mr. Jurjen Bade.

Hij groeide op in een gereformeerd, warm gezin te Canada. Verhuisde op 10 jarige leeftijd naar Nederland. Getrouwd met Monique, samen hebben ze drie kinderen.

Zijn studie rechten deed hij in Amsterdam aan de Vrije Universiteit. Hij is op dit moment Senior rechter aan de rechtbank te Rotterdam, bij de afdeling strafrecht. Deed veel gerechtelijke uitspraken in moeilijke kwesties. Hij heeft nevenbetrekkingen als voorzitter van een klachtencommissie van een ziekenhuis, en adviserend lid (jurist) van het College voor het Opzicht van de PKN.  Hij deed destijds mee aan de interview reeks Kijken in de Ziel met Coen Verbraak.

Hij zal zijn preek houden over rechtvaardigheid, een begrip wat zowel in de bijbel als in zijn werk op vele manieren terugkomt.

 

 

THE VOICE OF BETHLEHEM

 

door Marije Mazereeuw 

Ze vinden kerst niet allebei het allerleukste feest, maar op 24 december tijdens The Voice of Bethlehem, hebben ze een super leuke avond gehad! Antje Lotte Tressel en Elieke Heule moesten voor hun maatschappelijke stage 30 uur vrijwilligerswerk doen. Hun ouders vonden het iets te gemakkelijk als ze die uren in zouden vullen bij de kindernevendienst, want het was wel de bedoeling dat ze nieuwe dingen zouden leren. ‘Maar als we nou het kerstfeest organiseren?’, vroegen ze. Daar ging de leiding mee akkoord. Ik sprak ze over hun stage en over het kerstfeest.

 

The voice is een zangwedstrijd, toch? Was jullie kerstfeest dat ook?
Elieke: ‘Een beetje. Iedereen mocht meezingen.’ Antje-Lotte: ‘Wij hadden geen jury. We zeiden dat iedereen heel goed zong. Beetje de kerstgedachte hè. Verder hebben we eigenlijk gewoon het kerstverhaal verteld, maar dan met een gedichtje, een dansje en als we iets voorlazen, werd dat op de achtergrond uitgespeeld.’

 

Hoe is het gegaan op kerstavond?
Antje-Lotte: ‘Heel goed! De kerk was helemaal vol.’ Elieke: ‘Ja, het ging goed en het was heel leuk. We hadden wel een beetje stress van te voren.’ Antje-Lotte: ‘Jij had stress.’ Elieke: ‘Nee, jij!’ Conclusie: ze hadden allebei een beetje stress, maar toen het eenmaal begonnen was, verdween de spanning vanzelf.

 

Is het gelukt om het hele kerstfeest te organiseren in die 30 uur?
In koor: ‘Nee. Het was zeker het dubbele.’

 

Wat was voor jullie de grootste uitdaging in het organiseren?
Antje-Lotte: ‘We hebben veel dingen geleerd: Plannen, formeel mensen vragen of ze ergens aan mee willen doen, overleggen en samenwerken.’ Elieke: ‘Maar dat ging wel goed, want we wilden wel echt hetzelfde. Het moeilijkste was om ons idee uit te leggen aan andere mensen.’

 

Hoe hebben jullie dat gedaan?
Elieke: ‘De kinderen hebben we steeds een klein stukje laten oefenen tijdens de kindernevendienst op de adventszondagen. En op zaterdagochtend en zondag hebben we ook nog geoefend.’

 

Dus jullie hebben het oefenen in stukjes geknipt?
Elieke: ‘Ja, dat vonden wij makkelijker.’ Antje-Lotte: ‘In een andere kerk deden ze alles op één dag, maar dat vonden wij een beetje veel.’

 

Wat vonden jullie het leukste van de avond zelf?
Beiden: ‘De ster! Bettie was de ster en ze was zo schattig en ze deed het heel erg goed.’ Elieke: ‘Mijn vader was de ezel, dat was ook heel leuk. We hadden Klaas Salverda gevraagd om een stukje vals te zingen. Dat wilde hij wel doen en dat vonden we heel grappig.’ Antje-Lotte: ‘Hij wilde volgend jaar wel weer meedoen. We hadden ook heliumballonnen en een van die ballonnen vloog weg. Die hangt misschien nog ergens in de kerk. Hopelijk valt die voor zondag naar beneden.’

 

Willen jullie dit wel allemaal nog een keer organiseren nu jullie weten hoeveel tijd het kost?
Dat zien Elieke en Antje-Lotte beiden wel zitten. Antje-Lotte: ‘Dan noemen we het The voice of Bethlehem, seizoen 2.’

 

In het kerstverhaal wordt er verteld over vrede op aarde, maar in Bethlehem is er nu weer oorlog. Zijn jullie daar ook mee bezig?
Elieke: ‘Ik vind het heel erg, want er overlijden echt heel veel mensen in deze oorlog. Er is weinig goede hulp. Antje-Lotte: ‘De oorlog is heel traumatiserend voor de kinderen en volwassenen daar.’

 Zou het mogelijk zijn om oorlog als deze te voorkomen?
Elieke: ‘Ik denk dat het heel moeilijk is om zo’n oorlog te voorkomen, omdat er zo lang ruzie is.’ Antje-Lotte: ‘Degene die begonnen is, had dat überhaupt niet moeten doen. Ik denk dat het altijd beter is om in gesprek te gaan met een ander.’

Wat hopen jullie dat mensen onthouden van jullie kerstfeest?
Antje-Lotte: ‘Dat Jezus is geboren en we daar nog steeds blij mee mogen zijn. Er zijn best wel veel kinderen die niet weten dat kerst daarover gaat.’ Elieke: ‘Ik hoop ook dat ze onthouden hoe leuk het was en hoe mooie het er uitzag met de blauwe lichten en zo.’ Antje Lotte: ‘Iedereen vond het leuk, ook de oudere mensen. Die zeiden: ‘Het was wel een beetje wennen, maar wel heel erg leuk!’’

Dominee Aukje Westra begeleidde het kerstfeest. Wat vond zij van The voice of Bethlehem?
Ook ik had natuurlijk een beetje stress op Kerstavond. Maar toen de kerk volstroomde en The Voice op gang kwam, viel alles van me af. Ik heb genoten van de muziek, de dansjes en vooral van Elieke en Antje Lotte. Ter voorbereiding van The Voice hebben we vaak met elkaar vergaderd, daarbij ondersteund door twee moeders. Ik werd helemaal blij van de creativiteit en het enthousiasme van beide meiden. Zij kwamen met ideeën, zij legden contacten, zij schreven persberichten, zij oefenden met de kinderen. Het was voor mij een feestje om erbij te zijn. Ze gaan ver komen, die twee!

Kortom: een heel geslaagd kerstfeest en van ons mogen ze een 10 krijgen voor hun stage!

Marije Mazereeuw

 

KOFFIEOCHTEND

Donderdag 18 januari 10.00 uur

Een koffieochtend op donderdag in de consistorie van Ysbrechtum. De verplaatsing van de dinsdag naar de donderdag  is even wennen. De plaats en het tijdstip blijven hetzelfde. Vanaf 10 uur ben je van hart welkom in de consistorie. Even eerder komen mag ook, maar dan wordt er wel verwacht dat je meehelpt met het klaarzetten van de kopjes en snijden van de koek. Fijn om elkaar te treffen en bij te praten. Niks moet, alles mag. Neem een vriend, vriendin, buurvrouw, buurman of familielid mee. En goede ideeën zijn altijd welkom.

Anja en Piet (0515 569561)

 

 

 

STILTEVIERING
Zaterdag 20 januari 19.00 uur
In een kerkdienst is maar weinig stilte te vinden. Een waarde vol stil moment is er aan het begin van de dienst. Een kort moment om ons voor te bereiden en even te beseffen waar we zijn. Verder is er, behalve bij het stil gebed, niet veel stilte in een kerkdienst. In de stiltevieringen is het anders. Er wordt niet gepreekt, niet uit de bijbel gelezen. Wel wordt er een paar maal een gedicht of een tekst voorgelezen. Er is muziek en je kunt een kaarsje aansteken. In de momenten van stilte kun je tot jezelf komen. Er komt ruimte in je hart voor je eigen woorden, voor wat een ander niet voor je zeggen kan. Welkom in de kerk van Ysbrechtum op 20 januari.

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Abonnement  € 15,00 via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie: Gerry Sikma:  g.sikmawierda@gmail.com

Meeschrijven aan het kerkblad?  scribatsjerkeytt@outlook.com

Ds. Aukje Westra voor Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns:  06 37594569

aukjehwestra@gmail.com