Kerknieuws Januari 2023

Zondag 15 januari 2023
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
Preek van de Leek
met de heer Sybrand van Haersma Buma
koffiedrinken na de dienst
 

zondag 22 januari 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Marije Mazereeuw

 

TERUGBLIK 8 januari 2023
Op zondag 8 januari werd in de kerk te Tirns in een prachtige, feestelijke dienst Brucia Heule tot diaken bevestigd. Prachtig dat er mensen zijn die zich beschikbaar stellen om dit belangrijk werk in de gemeente op zich te nemen. Wij wensen je Gods zegen toe,  wijsheid en kracht!!!

De diaconie

 

KOFFIEOCHTEND

Dinsdagochtend 24 januari om 10. 00 uur is er weer een koffieochtend in de consistorie (naast de Doarpswinkel) in Ysbrechtum. In een vorig kerkblad lieten wij weten dat we u tijdens deze koffieochtend een beetje willen laten proeven van speciale Chanoeka-hapjes. Met de nadruk op een beetje. Een paar dingen proeven en uitleg geven over het ontstaan van dit feest van acht dagen gezelligheid, lekkere hapjes en spelletjes doen.

 

Met heel veel goede wil hebben we dit idee voor de koffieochtend opgepakt, maar kennis en kunde over Chanoeka hebben wij helemaal niet. Enigszins met de handen in het haar was plotseling de redding nabij. Map Vermeulen uit Sneek is gelukkig ook geabonneerd op de PS. Als zij leest wat we van plan zijn, is ze van harte bereid te helpen. Map Vermeulen weet wel veel over de gebruiken van Chanoeka. Ook over andere Joodse feesten trouwens. Zij wil naar Ysbrechtum komen om uit te leggen wat die traditionele gerechtjes zijn die we gaan proeven.  Ook wat de oorsprong van het feest is en hoe het gevierd wordt. Oftewel, zij is bereid ons uit de brand te helpen. Dan kan ze ook vertellen of onze hapjes aan de Chanoeka-norm voldoen.

 

Dankzij haar hulp en enthousiasme kunnen we 24 januari de Chanoeka-kaarsen aansteken. Acht kaarsen, voor elke dag een. Niet dat we acht dagen hapjes gaan proeven. We doen het op één ochtend. Elke tien minuten een kaars aansteken kan ook. Als symbool voor de acht dagen. Tot ziens in de consistorie!

Namens de diaconie, Piet, Anja Gerry

 

Op adem komen in de kerk van Ysbrechtum

Zaterdag 21 januari is er van 19.00 uur tot 19.30 uur
een stilteviering in de kerk van Ysbrechtum.

De paaskaars brandt, er is muziek. U krijgt de gelegenheid een kaarsje aan te steken om uw pijn, verdriet, blijdschap of verwondering te benoemen en op die manier te delen.  Of zonder woorden in de stilte van het hart rust te vinden. Samen zijn rond het licht van de kaarsjes. Stilte, muziek en tekst volgen elkaar op.

We zijn blij dat we u mogen verwelkomen bij de stilteviering in de mooie kerk van Ysbrechtum.

Tineke Bakker – Jetske van der Kooi – Gerry Sikma

VOOR UW AGENDA
19 januari: diaconievergadering consistorie 9.00 uur
19 januari: uitleg verbouwing Epemawei 21 consistorie 19.30 tot 20.30 uur
21 januari: stilteviering 19.00 uur tot 19.30 kerk Ysbrechtum
24 januari: koffieochtend 10.00 uur consistorie Ysbrechtum
26 januari: Itenser Rûnte 20.00 uur Martinitsjerke Itens
Catechese: met de protestantse gemeente Sneek is er een gezamenlijke belijdeniscatechese onder leiding van ds. Marije Mazereeuw. Info: 0515 785771

 

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Opgave via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie:   Gerry Sikma 0515 569561

Meeschrijven aan het kerkblad? bel Klaas Salverda 06 15192363