Kerknieuws Januari

 

 

 

 

 

 

 

zondag 28 januari 2024        
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Marije Mazereeuw
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. cantorij Instemming

 
zondag 4 februari 2024
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. Fedde Welbedacht

 

zondag 11 februari 2024
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Marije Mazereeuw

 

 

 

PREEK IN DE WEEK     
Maandagochtend 5 februari 10.00 uur

Natuurlijk, een preek maken hoort bij de taken van de dominee. Dat is een nuchter feit. Preken is communiceren met een, meestal, aandachtig luisterend publiek in de kerkbanken. Zij laten de dominee op de preekstoel rustig alles uitspreken wat hij of zij op papier heeft staan. Later, bij de koffie thuis, kunnen we het er dan nog wel even over hebben.

Deze maandagochtend is er de kans om het er van te vóren over te hebben. Dominee Marije Mazereeuw nodigt u uit om naar de consistorie te komen om daar, met z’n allen, de woorden van de Bijbeltekst in de week te leggen. Om uit te zoeken wat u opvalt in die Bijbelwoorden, wat u mooi vindt of misschien irritant. En welke vraagtekens u er bij zet.

In een preek gáát het ergens over. Over geloof en wat je houvast geeft. Al die gewone woorden doen iets met de mensen. Het wonderlijke is, dat ze iedereen op een andere en verschillende manier raken.

Dominee Mazereeuw kan daarna met uw op- en aanmerkingen aan de slag. De geweekte preek zorgvuldig wassen, drogen en strijken. En, zeker weten, luistert u dan 11 februari in de kerk van Ysbrechtum nog aandachtiger dan anders naar de dominee. Maandagochtend 5 februari 10.00 uur in de consistorie van Ysbrechtum. Koffie en thee staat dan klaar.

De volgende ‘preek in de week’ bijeenkomst is maandag 8 april met ds. Fedde Welbedacht.

 

OP HARTS-TOCHT MET JEZUS
Zondagmiddag 18 februari 16.00 uur in de kerk van Ysbrechtum. 

Wonderlijk mooie verhalen en muziek waar je stil van wordt. De verhalen geven iets weer van de ontmoeting met Jezus – die voor iedereen anders, eigen is. Toen, in de verhalen van de mensen die letterlijk met hem opliepen en nu. Want voor wie luistert met een ontvankelijk hart kan dat wonder opnieuw tot leven komen.

Krista Mirjam Dijkerman vertelt verhalen om stil naar te luisteren en op je in te laten werken. Haar beeldende, meditatieve verhalen raken het hart, verhalen die, in het begin van de 40-dagentijd,  iets weergeven van het wonder van de ontmoeting met Jezus.

Meditatieve muziek is er o.a. van harpist Rikus Kamminga.

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Abonnement  € 15,00 via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie: Gerry Sikma:  g.sikmawierda@gmail.com

Meeschrijven aan het kerkblad?  scribatsjerkeytt@outlook.com

Ds. Aukje Westra voor Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns:  06 37594569

aukjehwestra@gmail.com