Kerknieuws – Herinner de namen

Afgelopen zondag 21 november noemden we de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar in onze dorpsgemeenschappen zijn overleden.

Haite Zondervan, geboren 7 februari 1935, overleden op 9 januari 2021.
Piet Verbeek, geboren 2 april 1940, overleden op 14 januari 2021.
Hilko Roelof te Velde, geboren 10 juni 1943, overleden op 28 april 2021.
Atty Nauta-Deenik, geboren 1 november 1935, overleden op 16 mei 2021.
Joop Reiker, geboren op 2 mei 1928, overleden op 14 juni 2021.
En dorpsgenoot Grietje de Boer-Jansen, geboren op 27 oktober 1945, overleden op 19 juli 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker.
De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Blijf geboren in je naam,
Wees als een mens gezegend…

 

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zochten we het aangezicht van de levende God die over alle tijden heen gaat. Pastor mevrouw A. Dijkstra preekte over de levensboom en over het kind en de Zoon van God.

Tot slot werd een kaars aangestoken voor die we niet bij de naam noemden, ook voor hen die naamloos stierven en voor alles waar de dood sterker was dan het leven. Klaas Salverda