Kerknieuws Februari – Maart

zondag 26 februari 2023
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht
1e zondag van de veertigdagentijd

zondag 5 maart 2023
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is dominee Aukje Westra
2e zondag in de veertigdagentijd

 Biddag woensdag 8 maart 2023
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Fedde Welbedacht
Biddag voor gewas en arbeid

 zondag 12 maart 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Vijko Top
3e zondag in de veertigdagentijd

 zondag 19 maart 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee R. Reitsma
Fryske Tsjinst 4e zondag in de veertigdagentijd

BIDDAG 8 MAART

De grandioze bloemen,
de bloemen bij de vleet,
met schitterende kronen,
als koningen gekleed,

 

in kleuren en in geuren
vertellen zij van God
en weten van geen treuren,
de vreugde is te groot.
Lied 979.

 

Er zijn plekken op de wereld waar voorlopig geen bloemen bloeien. Daar mogen we voor bidden. Plekken waar nu oorlog woedt. Gebombardeerde steden met treurende mensen, die geen vreugde meer kennen, voor hen bidden wij. En op plekken waar nu, tussen het puin van de verwoestende aardbeving, niet eens gedacht wordt aan de kleuren en geuren van bloemen. We bidden voor rouwende families, die proberen te overleven. Voor gebieden waar droogte heerst, of waar juist alles onder water staat. Bidden voor mens en natuur. Bidden dat wij op een goede manier zorgen voor de schepping. Bidden dat God onze onmacht te hulp komt en zijn schepping heel maakt. Donderdagavond 8 maart 19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum.

KOFFIEOCHTEND

Op 28 februari 2023 is er weer een gezellige koffieochtend in de consistorie van Ysbrechtum. Inloop vanaf kwart voor tien. Deze morgen is er geen spreker, maar onderlinge gesprekstof zal er ongetwijfeld zijn bij een lekker bakje koffie en koek. U bent van harte uitgenodigd.

De Diaconie

 

Zaterdag 18 maart van 19.00 tot 19.30 uur is er weer een stilteviering in de kerk van Ysbrechtum. De paaskaars brandt, er is muziek. We zitten rond het licht van de aangestoken kaarsjes. En er is stilte. Dat moment van stilte, die alle herrie in je hoofd naar de achtergrond duwt. Geen reclamespotjes, drukke gesprekken, discussies en verkeerslawaai. Die schakelaar omdraaien en het stil maken in jezelf, ontsnappen aan de chaos in je hoofd, het gaat niet altijd vanzelf. Gelukkig mogen we blijven oefenen.

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Opgave via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie:   Gerry Sikma 0515 569561

 

Meeschrijven aan het kerkblad? bel Klaas Salverda 06 15192363