Kerknieuws Februari 2023

zondag 29 januari 2023
9.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. F. Welbedacht

zondag 5 februari 2023
9.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. M. Mook

zondag 12 februari 2023
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
IKW dienst

meer informatie in het volgende kerkblad

PAASKAARSEN

U bent weer in de gelegenheid om paaskaarsen te bestellen en thuis bezorgd te krijgen.
Paaskaarsen bestellen kan tot uiterlijk 6 maart 2023
Bij zelf de kaarsen meenemen na de kerkdienst in Ysbrechtum of afhalen in Hartwerd krijgt u € 5,00 korting.

Er zijn vijf kaarsen met verschillende afbeeldingen in 3 maten :

Kaars A: met opdruk en wasreliëf

   “De ark van Noach”

Kaars B: wasreliëf “Lam Gods”
Kaars C: wasreliëf “Vrede en hoop”
Kaars D: wasreliëf “Vredesduif”
Kaars E : wasreliëf “Chi-Rho Kruis”

Kaars A is verkrijgbaar in:
30 cm. lengte en 8 cm Ø Prijs € 47,50
40 cm. lengte en 8 cm Ø Prijs € 59,50

Kaars B, C, D en E verkrijgbaar in:
25 cm. lengte en 6 cm Ø Prijs € 33,00
30 cm. lengte en 8 cm Ø Prijs € 39,50
40 cm. lengte en 8 cm Ø Prijs € 47,50

Bovenstaande kaarsen kunt u bestellen bij de diaconie Ysbrechtum, tel. 569561 (Piet Sikma) of per mail p.sikma@hetnet.nl

Betaling op bankrekening nummer NL36 RABO 0359 5010 01

OP BERENJACHT IN DE KERK

Dat kopte de Leeuwarder Courant 16 januari over ‘de preek van de leek’ in Ysbrechtum, verzorgd door   de heer Sybrand van Haersma Buma. In een uitgebreid verslag van de dienst en een samenvatting van de preek besteedde de journaliste aandacht aan de woorden, die de burgemeester van Leeuwarden sprak in de kerk van Ysbrechtum. Het Friesch dagblad kwam al voor de zondag met een artikel over ‘De preek van de leek’ in Ysbrechtum. Evenals in de LC met foto van Sybrand van Haersma Buma.

Dat de provinciale pers zoveel goede woorden besteedde aan deze dienst is iets om dankbaar voor te zijn.

De foto is genomen door Jan van Berkum.

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Opgave via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie:   Gerry Sikma 0515 569561

Meeschrijven aan het kerkblad? bel Klaas Salverda 06 15192363