Kerknieuws Februari 2023

 

KERKDIENSTEN
zondag 12 februari 2023      
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger mevrouw J. Hania- v.d.Kooi
georganiseerd door IKW
na de dienst koffie, thee en limonade

zondag 19 februari 2023
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Marije Mazereeuw
viering Heilig Avondmaal

zondag 26 februari 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Fedde Welbedacht
1e zondag van de 40 dagentijd

ZONDAG 12 februari

LIEFDEVOL WELKOM!

Iedereen is van harte welkom bij de interkerkelijke dienst zondag 12 februari.

Kent u ze nog? Of kent u ze al? De vier dames van Qlassy uit Easterein? Ze komen naar de kerk van Ysbrechtum om er, samen met alle medewerkers en bezoekers aan de IKW-dienst, een inspirerend uur van te maken. Een dienst waarin de liefde centraal staat.

WACHT OP MIJ

Tijdens de IKW dienst gaan we ook met de Sundayskool bezig met een onderwerp, dat bij het thema liefde past: ‘Wacht op mij!.’

Jezus had tijdens Zijn leven veel oog voor mensen die achterbleven, die er niet bij hoorden. Tollenaars, zondaars, zieken, enzovoort. Het verhaal van de bron van Bethesda, waarbij zieken liggen te wachten tot het water gaat bewegen, past hier prachtig bij. Want wat als je verlamd bent, dan lukt het je nooit om op tijd bij het water te komen en is een ander je altijd voor.

Jezus zegt dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf, en dat betekent ook dat we moeten denken om degenen die ‘achterblijven’ en ze moeten helpen. Maar hoe doe je dat? En wat kan Jezus daarin voor ons betekenen? Hier gaan we met elkaar over praten.
Maar natuurlijk gaan we ook actief aan de slag. We gaan met spijkers, touw en hout een hart maken. Om weg te geven en daarmee te zeggen: ‘Ik denk aan jou.’

ZONDAG 19 februari

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Jezus breekt het brood, deelt het uit en zegt erbij, dat dit zijn lichaam is. Hij schenkt wijn in, geeft de beker door als teken van het ‘nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt.’ De volgelingen van Jezus zijn dit altijd blijven doen. Wijn inschenken, brood uitdelen. Tot Zijn gedachtenis. In onze kerk zetten we deze traditie voort. We gaan aan tafel, in dankbaarheid en liefde.

WIJN?

De hagelwitte tafellakens zijn over de tafels gelegd. Om de tafels heen staan stoelen. Het prachtige zilveren Avondmaal stel is uit de kluis gehaald en opgewreven. Er is wijn in de grote karaf geschonken. Het brood ligt klaar op de zilveren schaal. In kleine éénpersoons bekertjes is wijn geschonken om straks rond te delen.

Wijn? Ik wil geen wijn drinken? Voor mij is er druivensap. Op een aparte plek van de serveerschaal staan bekertjes druivensap. Echt waar. Alleen…het verschil is bijna niet te zien en daarom gaat het wel eens mis. Wijs de diakenen erop, als het fout gaat. Mocht u goede ideeën of ervaringen hebben op dit gebied, wij leren er graag van. Het is voor ons diakenen nog even wennen, wijn en druivensap. Maar we willen het goed doen. Gastvrijheid houdt niet op bij een vriendelijk woord bij binnenkomst. We worden al eeuwenlang genodigd aan de tafel van de Heer. Er mag geen belemmeringen zijn om aan het avondmaal deel te nemen.

U kunt het even melden bij een diaken, dat u liever druivensap neemt. Of bellen: 0515 569561.  Dan kunnen de diakenen, die de wijn ronddelen, de bekertjes druivensap aanwijzen op de schaal. Mocht u een andere oplossing weten, uw advies is meer dan welkom.

COLLECTE 19 februari

Bij de aardbeving in Turkije en Syrië zijn tienduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De samenwerkende hulporganisaties –  waaronder Kerk in Actie – bundelen de krachten in Giro555 en komen samen in actie voor de slachtoffers van dit verschrikkelijke natuurgeweld.

Tijdens de dienst van 19 februari zal hiervoor (anders dan in het kerkblad staat vermeld) worden gecollecteerd.

********************************

PAASKAARSEN kunt u bestellen bij  Piet Sikma van de diaconie Ysbrechtum, tel. 569561 of per mail p.sikma@hetnet.nl

Er ligt een bestellijst in de hal van de kerk
Betaling voor 6 maart op bankrekening nummer NL36 RABO 0359 5010 01
Bij zelf de kaarsen meenemen na de kerkdienst in Ysbrechtum of afhalen in Hartwerd krijgt u € 5,00 korting
Paaskaarsen bestellen kan tot uiterlijk 6 maart 2023

Kaars A: met opdruk en wasreliëf  “De ark van Noach”
Kaars B: wasreliëf “Lam Gods”
Kaars C: wasreliëf “Vrede en hoop”
Kaars D: wasreliëf “Vredesduif”
Kaars E : wasreliëf “Chi-Rho Kruis”

 Kaars A is verkrijgbaar in:
30 cm. lengte en 8 cm Ø Prijs € 47,50
40 cm. lengte en 8 cm Ø Prijs € 59,50
Kaars B, C, D en E verkrijgbaar in:
25 cm. lengte en 6 cm Ø Prijs € 33,00
30 cm. lengte en 8 cm Ø Prijs € 39,50