Kerknieuws December

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN
zondag 10 december 2023   
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. M. Mook*
2e adventszondag
Lessons and Carols

 

zondag 17 december 2023
09.30 uur in de kerk van  Ysbrechtum
voorganger is ds. F. Welbedacht**
3e adventszondag
m.m.v. koperensemble Harmonie

 

zondag 24 december 2023
(geen dienst om 09.30 uur)
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra***
Kerstavond
Sundayskool met
The Voice of Bethlehem

 

Eerste Kerstdag
maandag 25 december 2023
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra
m.m.v. Marieke Huizinga, viool
Pepijn Huizinga, cello

 

KERSTAVOND

THE VOICE OF BETHLEHEM

 

zondagavond 24 december
19.30 uur in de kerk

Ze schrijven het script voor het kerstverhaal, verzorgen de publiciteit en instrueren de kinderen van Sundayskool. Want de kinderen staan op het toneel op kerstavond. Antje-Lotte Tressel en Elieke Heule zijn vol enthousiasme begonnen aan dit project. Voor de twee middelbare scholieren is het op deze manier vervullen van de maatschappelijke stage een thuiswedstrijd. De beide dames zijn al heel lang betrokken bij Sundayskool. Antje-Lotte kwam al vanaf het moment dat ze kon lopen, samen met haar moeder, naar dit zondagochtend uitje. Ook Elieke is, nadat ze in Ysbrechtum kwam wonen, een trouwe bezoeker van Sundayskool.

Het kerstverhaal staat centraal in hun script. Samen met aandacht voor mensen en kinderen die het minder goed hebben. Elieke en Antje-Lotte verheugen zich op de spetterende kerstavond die ze hebben voorbereid. De kinderen van Sundayskool vertellen het kerstverhaal. Het verhaal van hoop en liefde brengen ze met liedjes, muziek en toneel. Een heuse presentator zorgt ervoor dat ook de kerkgangers betrokken raken bij het verhaal. Uiteraard wordt er al druk gerepeteerd in de consistorie.

 

KOFFIEOCHTEND

Het is een verandering, maar het went vast. De koffieochtenden verhuizen van de dinsdagochtend naar de donderdagochtend. De plaats blijft hetzelfde: de consistorie of bij mooi weer het terras van de dorpswinkel.

Nu er steeds vaker andere bijeenkomsten in de consistorie zijn op dinsdag, komt de koffieochtend op dat tijdstip een beetje in de knel. De gespreksochtend van ds. Vijko Top (waar u uiteraard van harte welkom bent) en de verschillende vergaderingen van de kerkbestuurders op dinsdagochtend, maken dat het rooster van de koffieochtenden wat onregelmatig wordt. Vanaf het nieuwe jaar is de koffie klaar in de consistorie op donderdagochtend en wel de eerste keer op 18 januari. En mocht u ideeën willen aandragen voor activiteiten of onderwerpen van gesprek, wij horen graag van u.

Anja en Piet

 

 

 

 

 

12 december Kerstviering en -maaltijd Dorpshuis 16.00 uur
15 december Kerstboom plaatsen en versieren in de kerk
23 december BrechtAkkoard Muzikale Kerstgroet met traktatie 16.00 uur voor het Dorpshuis
24 december  Kerstavond The Voice of Bethlehem Kerk Ysbrechtum 19.30 uur
2 januari Gespreksochtend Vijko Top Consistorie 10.00 uur
9 januari Open college ‘De aarde is rond en de schepping is vierkant.’ Dr. Sytze Ypma. Bogerman Sneek 20.00 uur € 5,00

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Abonnement  € 15,00 via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie: Gerry Sikma:  g.sikmawierda@gmail.com

Meeschrijven aan het kerkblad?  scribatsjerkeytt@outlook.com

Ds. Aukje Westra voor Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns:  06 37594569

aukjehwestra@gmail.com