Kerknieuws december-januari

KERKELIJKE GEMEENTE YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

KERKDIENSTEN
ALLE DIENSTEN ONDER VOORBEHOUD

vrijdag 24 december
kerstavond is er geen kerkdienst

zaterdag 25 december 2021
eerste kerstdag
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee F.H. Welbedacht

zondag 26 december 2021
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee B. Haanstra

vrijdag 31 december
oudejaarsavond is er geen kerkdienst

zondag 2 januari 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is mevr. A.M. Dijkstra- v.d. Woude (Itens)

zondag 9 januari 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is drs. Jac. L. de Haan

Kerkgangers hoeven zich niet vooraf aan te melden of in te schrijven. Voor zover er een plaats vrij is, bent u van harte welkom in de kerk van Ysbrechtum om de diensten bij te wonen. Uw veiligheid en die van medekerkgangers is ons lief. Wij verzoeken u: geef elkaar de ruimte en houdt anderhalve meter afstand. Blijf thuis bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten. Verder wordt u verzocht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen. Bij de stoel of bank aangekomen mag het mondkapje weer af.

CADEAUTJE
Het was zo mooi bedacht. En ze hebben er zo hard aan gewerkt, de kinderen van de zondagsschool. Een cadeautje voor alle bezoekers aan de kerkdienst op Kerstavond. Dat de dienst met de zondagsschool niet door kon gaan op Kerstavond was een enorme teleurstelling. De plannen, de voorbereidingen en de voorpret, die waren er wel. Ook de heer Piet Speelman uit Folsgare wilde graag naar Ysbrechtum komen om bij de dienst als voorganger aanwezig te zijn, maar corona zette overal een rem op. Het kon niet. Geen kerkdienst met de zondagsschool op Kerstavond.

De cadeautjes waren al met veel liefde gemaakt. Nu die niet op Kerstavond uitgedeeld konden worden, wilde de leiding van de zondagsschool dat graag op 19 december doen. De bezoekers van de kerkdienst op 19 december kregen allemaal deze attentie mee naar huis: een schoteltje voor een theezakje, met de boodschap erop: true love was born in a stable. En een theezakje erin. De theezakjes zijn gemaakt door Antje Lotte, Elieke en Frederieke.
De kinderen van de zondagsschool zorgden steeds voor het aansteken van de adventskaars en de kaars voor de kindernevendienst. Op de foto is het Frits die de vierde adventskaars aansteekt. En hij leest het gedichtje voor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERMUZIEKBAND
Praktisch alle adventszondagen konden we weer genieten van het jeugdige muzikale zestal, dat steeds samen met de gemeente het adventslied zong en speelde. Met zang, gitaar, drums en piano laten ze ons weten dat Christus geboren is. Heel erg bedankt Frits, Jozef, Frederieke, Elisabeth, Antje Lotte en Maya Sari voor jullie inspanning en enthousiasme. Van deze kanjers gaan we vast en zeker meer horen. Dat hopen we in ieder geval. Fijn dat jullie samen met Theo Wiersma dit konden oefenen en uitvoeren. Tryntsje Wester bedankte hen als voorzitter van de kerkenraad voor de mooie momenten die ze brachten. Als blijk van waardering was er voor hen een cadeaubon en een tas met knutselmateriaal. Met een hartelijk ‘dank jullie wel’ en de wens hen nog een keer weer te mogen zien en horen.

 

VERRASSING
Een roomboteramandelstaaf voor alle inwoners van Ysbrechtum Tjalhuizum en Tirns. En voor de kerkleden die in Sneek wonen. Aangeboden door de diaconie van de Kerkelijke Gemeente.

Op 16 december was het in de kerk een komen en gaan van vrijwilligers. Eerst werden alle amandelstaven voorzien van een kerstkaart. Dieuwke Veldhuizen ontwierp een aandoenlijk mooi kersttafereeltje voor de kerstkaart. Het in stijl afgedrukte gedichtje op de achterkant vertelt over het Kind, dat geboren is en Licht bracht in de nacht. Dit sluit mooi aan bij het adventslied: ‘Ik droom vaak van een Licht’.

Verschillende omtinkers, pastorale medewerkers en andere vrijwilligers kwamen op de afgesproken tijd naar de kerk om de amandelstaven op te halen en daarna te bezorgen. Bij alle inwoners van onze drie dorpen en de kerkleden die in Sneek wonen, werd aangebeld en zij kregen de lekkernij met een hartelijke groet van de Kerkelijke Gemeente overhandigd. Dat deze geste in de smaak viel, was te merken aan de blij verraste en plezierige reacties van de ontvangers.

Het is een bescheiden manier om even contact te maken. En hartverwarmend te zijn. Om te laten weten, dat we allemaal welkom zijn in de stal, rond de kribbe. Met ons verlangen naar recht en gerechtigheid. Er wordt hoop geboren in die stal. Wij staan er met lege handen en laten ze bij de kribbe vullen met hoop en verlangen. Om hoop en verlangen handen en voeten te geven.

Bedankt allemaal
De diaconie wil u alle vrijwilligers (namen noemen kan niet want dan vergeten we vast één) hartelijk bedanken welke in de afgelopen weken meegeholpen hebben bij o.a. het maken en bevestigen van de kerstkaart , het uitdelen van de kerstamandelstaven, met het maken van kerstbloemstukken en het optuigen van de kerstboom. Het is hartverwarmend dit te ervaren, zonder uw hulp hadden we het niet geklaard.

 

Meer kerknieuws? Een abonnement op het kerkblad PS loopt van
1 april tot 1 april en kost € 15,00

bureau@pknsneek.nl of telefoon 412773 (ma-di-do-ochtend)

contact algemeen: Jikke van Terwisga 06 23304322 – jikke@msdiligentia.nl

kopij kerkblad en website: Gerry Sikma 0515 569561 – g.sikmawierda@gmail.com