Kerknieuws December 2022

 

KERKDIENSTEN
zondag 11 december 2022
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top

 

zondag 18 december 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht
BIJ ZONDAG 11 december

Als de kinderen van Sundayskool de derde adventskaars hebben aangestoken spelen en zingen Elisabeth, Maya Sari, Asmara, Antje-Lotte en Frederieke het adventslied. Het muzikale vijftal gaat daarna, samen met de andere kinderen van Sundayskool, naar de consistorie om voorbereidingen te treffen voor het kerstfeest op kerstavond.
Hun plaats wordt ingenomen door Laura Jorritsma, Jesper Groenia, Saskia Obbink en Annemarie Veldhuizen. Dit niet minder muzikale kwartet helpt ons op weg naar advent met liederen waar hoop in zit, hoop dat het beter wordt. Door hun jarenlange samenwerking  hebben ze veel ervaring met muziek maken in de kerk.
Ook brengen ze een nummer waar de World Servants groep mooie herinneringen aan heeft. De jongeren van World Servants zijn in de dienst aanwezig. Zij willen vast en zeker uitleggen wat die herinneringen zijn.

BIJ ZONDAG 18 december

De vierde adventskaars brandt nu.  Het vierde lied van advent wordt door Maya Sari, Asmara, Frederieke, Elisabeth en Antje-Lotte gespeeld en gezongen. De gemeente antwoordt met het refrein. Daarna gaan de vijf muzikanten met alle kinderen van Sundayskool naar de consistorie voor de generale repetitie van het kerstspel op kerstavond.

Hun plaats wordt nu ingenomen door een aantal leden van CMV Harmonie. Zij vormen met acht dames en heren een koperensemble. Samen met de organist begeleiden zij de gemeente bij het zingen van advents- en kerstliederen.

UITNODIGING
Voor de kerstavondviering
m.m.v. de Sundayskool

Zaterdag 24 december

In de kerk van Ysbrechtum

Aanvang 19.30 uur

Voorganger: ds. Aukje Westra

Organist: Auke Buma

Muziekgroepje: o.l.v. Fred Groenia

Collecte voor Speelgoedbank Friesland

 

KERSTMAALTIJD

Als u dit leest heeft u de circulaire ontvangen voor de kerstmaaltijd op 20 december a.s. in het dorpshuis te Ysbrechtum. Graag zo spoedig mogelijk inleveren. Wij  hopen op en verwachten een grote opkomst. Door de corona was dit enkele jaren niet mogelijk. Heeft u geen vervoer om naar het dorpshuis te komen, dan halen wij u op. Graag even bellen met Piet Sikma telefoon 0515-569561. Formulier kwijt of niet gekregen? Dan graag bellen met Reny Slagter telefoon 0515-424664

 

 

 

Opgave via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie:          Gerry Sikma 0515 569561

Meeschrijven aan het kerkblad? bel Klaas Salverda 06 15192363