Kerknieuws Augustus 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN
zondag 20 augustus 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht

zondag 27 augustus 2023
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top
over psalm 62 – zie ook: preek in de week

 zondag 3 september 2023
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is mevrouw A.M. Dijkstra-v.d. Woude
Fryske Tsjinst

HIJ IS VOOR ONS GERESERVEERD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bootreis
Op dinsdag 26 september gaan we met rondvaartbedrijf M. van der Werf op de Toerist IV varen over de Friese wateren. We vertrekken om 10.00 uur ’s morgens vanaf de Pampuskade te Sneek en hopen daar weer om 17.00 uur aan te meren.
.
Onderweg gaan we om ongeveer 12.00 uur ergens aanmeren en wordt de catering aan boord gebracht. In het volgende kerkblad vertellen we waar. Om 13.00 uur moeten we weer aan boord zijn om deel te nemen aan en koud en warm buffet. In september krijgt u het inschrijfformulier thuis bezorgd. U hoeft zich dan alleen nog maar aan te melden.

Houd deze datum dus vrij in uw agenda.
De Diaconie

 

Er is een prachtig bedrag opgehaald bij de collecte voor de Voedselbank Sneek. Het bestuur van de Voedselbank had een lijstje aangeleverd van producten waar vooral behoefte aan is. Bij de Doarpswinkel werden de levensmiddelen besteld, behalve de doosjes met 6 biologische eieren. Die kwamen kakelvers van een pluimveebedrijf uit Hichtum.

 

 

Met een volgeladen auto reed de diaconie ‘s ochtends vroeg naar Sneek. Daar werden de goederen gelost bij de Voedselbank. Zo konden de levensmiddelen nog tijdig worden toegevoegd aan de pakketten van de cliënten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 aug preek in de week  ds. Vijko Top consistorie 10.00 uur
21 aug orgelconcert St.Martinus-aan-de-Singel 20.00 uur € 8,00
22 aug koffieochtend consistorie 10.00 uur inloop 9.45 uur
28 aug orgelconcert Martinikerk 20.00 uur € 8,00
4 sept kerkenraadsvergadering consistorie 9.00 uur
11 sept diaconievergadering consistorie 9.00 uur
24 sept Choral Evensong Martinikerk 16.00 uur
26 sept bootreisje

 

 

 

 

PREEK IN DE WEEK

21 augustus in de consistorie

Welkom op maandagmorgen 21 augustus in de consistorie van Ysbrechtum. De preek van de zondag daarop wordt dan in de week gelegd. Met elkaar gaan we in gesprek over Psalm 62. Deze woorden zijn het uitgangspunt voor de uitleg op zondag 27 augustus.

 Komt u mee praten en denken? Mee zoeken naar de goede woorden? Maandagmorgen 21 augustus in de consistorie van Ysbrechtum. Van harte welkom om 10.00 uur.

 Waarom baden (en bidden) mensen om Gods aanwezigheid? Mensen bidden om ruimte als ze in de verdrukking komen: door ziekte, tegenslagen of door toedoen van andere mensen.
Ze bidden tot God, omdat ze uit ervaring weten of van andere mensen hebben vernomen dat Gods aanwezigheid zich uit als een tedere toezegging: ‘Ik ben er!’ Een genadig moment dat door niets en niemand valt te manipuleren.
Die liefdevolle en tedere Aanwezigheid zet mensen in beweging. Het zet aan tot weerbaarheid. Een weerbaarheid die bestand is tegen onrecht en geweld. Maar de mens die deze weerbaarheid mocht ontvangen, blijft kwetsbaar en durft deze dubbelzinnigheid onder ogen zien.
God wordt ervaren als bewogenheid die de levensweg draagt. Een weg die – en nu wordt het even moeilijk – van desintegratie leidt tot integratie. En ervaren wordt als een  diepgaand proces van interiorisatie. Ofwel: Af en toe zijn wij na een ingrijpende gebeurtenis de weg even kwijt. Gelukkig kunnen we beschikken over heilige krachten die ons er weer bovenop helpen. Maar dat raakt ook aan je binnenste, aan de ziel. Het verandert je.

Ontleend aan het boek ‘Psalmen om het uitroepen van de Naam’ van Psalmenkenner Kees Waaijman.

Vijko Top

KOFFIEOCHTEND 22 augustus

Een gezellig koffieuurtje om 10.00 uur in de consistorie. En wie weet kan het weer op het terras van de Doarpswinkel. Johannes zet met alle liefde de tafeltjes en stoelen buiten. Het is maar net wat zon en wind gaan doen. Mocht de regen spelbreker worden, dan verhuizen we met koffie en al naar binnen in de consistorie.

Zo’n koffieuurtje is een uitgelezen moment om even bij te praten. Wij zorgen dat er koffie en thee met koek is. Ook ligt er nog een kwisje waar we maar niet aan toe kwamen. En u brengt de gezelligheid mee. Iedereen wordt van harte uitgenodigd. Graag tot ziens op 22 augustus 10.00 uur.

Anja Salverda en Piet Sikma

 

YSBRECHTUM SJONGT

Zomerstorm. Dat was, terecht, de ondertitel van de zangavond op 9 augustus in de kerk van Ysbrechtum. Onder stormachtige begeleiding door het orgel werden de overbekende liederen vol overgave gezongen. Het repertoire bracht de geur mee van pepermuntjes en een volle kerk. De pepermuntjes was voor gezorgd: de collectezak ging rond om er iets uit te halen in plaats van hem te vullen, een omgekeerde collecte als plezierige verrassing.

Johannes de Heer, oude gezangen, een psalm zingen, het werkte opwekkend en inspirerend. Afgewisseld door een aankondiging, een gedicht, de omgekeerde-pepermuntjes-collecte, en een verhaaltje werd er steeds maar weer een lied ingezet. Want zingen, daar kwamen we voor! Een heerlijke avond in een fijne sfeer waarin een zomerstorm aan liederen door de kerk waaide.

Bij de uitgang was er een inzameling voor Gruttoland. Voor dit sympathieke initiatief, om weiland weidevogelvriendelijk te laten blijven, werd € 145,10 opgehaald.

Uitgedeeld werd er weer bij de uitgang: de dominee had voor iedereen een ijsje. Genietend van deze frisse versnapering werd er nog gezellig een poosje nagepraat op de stoep voor de kerk.

Volgend jaar weer? Graag!

Janke Metselaar, Janneke Clarisse, Gerry Sikma, Klaas Salverda, Aukje Westra

 

 

Meer kerknieuw in kerkblad PS

Abonnement  via het kerkelijkbureau: bureau@pknsneek.nl

Voor informatie:   Gerry Sikma 0515 569561

Meeschrijven aan het kerkblad? bel Klaas Salverda 06 15192363