Kerknieuws augustus

KERKDIENSTEN
zondag 28 augustus 2022
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top

zondag 4 september
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. Fedde Welbedacht

BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 28 AUGUSTUS te Ysbrechtum
In het NRC van zaterdag 20 augustus stond een interview met Conny van Benthem. Zij is huisarts, teamarts van de nationale zwemploeg en vertrouwenspersoon. Als zwemster won ze veel medailles op Olympische Spelen en de diverse NK’s, EK’s en WK’s. Veertien jaar was Conny van Bentum toen ze als zwemster naar de Olympische Spelen van Moskou (1980) ging. Haar vader was een paar jaar daarvoor na een lang ziekbed overleden, haar moeder zorgde voor de drie andere kinderen. Een streng gereformeerd gezin uit Barneveld. Dat zij zwom werd geaccepteerd, maar niet op zondag en het was ook niet de bedoeling dat ze ermee te koop liep. Zelden zat iemand van het gezin op de tribune. Haar moeder heeft nooit een EK, WK of Olympische Spelen gezien.
Over haar geloof spreekt ze ook in het interview. En daarover is ze kort: ‘Ons eerste kind is kort na de geboorte overleden … Ik kon niet zien waar dat goed voor was. Dat je als baby zo kort na je geboorte overlijdt. Dat was alleen maar wreed en fout. Ik dacht: er kán geen God zijn. Kláár was het. Klaar.”
Conny van Benthem is niet de enige die een dergelijke conclusie trekt na een ingrijpende gebeurtenis. Als predikant hoor ik dit regelmatig. Vooral van mensen die opgevoed zijn met het beeld van een Almachtige God. Een poging tot opheldering.
En: we zingen een lied uit de lijst van favoriete liederen.
Vijko Top

BOOTREIS
Op vrijdag 30 september gaan we met rondvaartbedrijf M. van der Werf op de Toerist IV varen over de Friese wateren. We vertrekken om 10.00 uur ‘s morgens vanaf de Pampuskade en hopen daar weer aan te meren om 17.00 uur. Omstreeks 12.00 uur zullen we in het dorp
Woudsend even rondstappen om daarna om 13.00 uur deel te nemen aan een koud en warm buffet. Begin september krijgt u het inschrijfformulier thuis bezorgd voor deze bootreis.
De diaconie

AAN TAFEL
Laat jezelf zien!
Waar ben je goed in? Laat je dat ook aan anderen zien? Op 18 september gebeurt dat in ‘It Nije Foarmidden’, het dorpshuis van Ysbrechtum. We mogen aan tafel bij mensen die laten zien waar ze goed in zijn.

Voor de ene mens is het een hobby, voor de ander een manier van leven. Maar allemaal laten ze zichzelf op de een of andere manier zien. Ze zetten het onderwerp van hun ‘liefde’ op tafel. In de dienst op 18 september in het dorpshuis. Ze tonen ons waar hun hart voor klopt en geven ons de kans bij hen aan tafel aan te schuiven en hun verhaal te horen. Al deze gewone mensen maken de dienst meer dan bijzonder. Kinderen gaan tijdens de dienst in hun eigen ruimte aan de slag.
We beginnen om 9.30 uur. Als u iets eerder komt kunt u alvast rustig even rondkijken bij al die tafels. Na de dienst is er koffie, thee, limonade en wat lekkers. En alle tijd voor een praatje.

Mochten er nog mensen zijn die hun kennis en kunde, hun goede ideeën of goede raad willen delen, laat het dan weten aan een van onderstaande personen. Dan is er vast en zeker nog plek voor een extra tafel. En anders maken we plek. Want wat gewone mensen voor gewone of bijzondere dingen doen is voor iedereen leerzaam en interessant. Dus: kom aan tafel, er is plaats voor iedereen.

Meer kerknieuws?
In het kerkblad PS
Abonnementskosten: € 15,- per jaar
Opgave via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl
Voor informatie: Gerry Sikma 0515 569561

Meewerken aan het kerkblad? bel Klaas Salverda 06 15192363