Kerknieuws April

 

 

 

 

 

 

zondag 2 april 2023
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Fedde Welbedacht
Palmpasen.
met de Sundayskool kinderen en hun Palmpasenstokken

donderdagavond 6 april 2023
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Vijko Top
Witte Donderdag. Viering Heilig Avondmaal
18.00 uur Sobere Maaltijd in de consistorie

vrijdagavond 7 april 2023
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Aukje Westra
Goede Vrijdag
m.m.v. Rikus Kamminga, harp

zaterdagavond 8 april 2023
21.00 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Aukje Westra
Stille Zaterdag, Paaswake

zondag 9 april 2023
09.00 uur in de kerk van Ysbrechtum
Paasbegroeting met koffie en krentenbrood
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Vijko Top
Paasviering
m.m.v. Rik Geertsma, trompet

zondag 16 april 2023
9.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is dominee J. Majoor

 

 

 

 

TIMMEREN EN ZAGEN MET SUNDAYSKOOL

Wat is er weer hard gewerkt, afgelopen zondagen! Op zondag 19 maart mochten we Sundayskool houden in de schuur bij de familie Heule. Dit had natuurlijk een reden: de consistorie leent zich namelijk niet voor zagen, schuren en groot schilderwerk. Groot? Ja, er moest namelijk een heuse boom worden gemaakt. Met enthousiasme gingen de kinderen met handzagen, winkelhaken, schuurpapier en verfkwasten in de weer. En wat is de boom prachtig geworden!

Alleen nog een beetje leeg………..maar dat is nu aan de gemeenteleden. Zij mogen zorgen voor de lente. Op blaadjes die afgelopen zondag in de banken lagen (en nu ook nog in een mandje op de tafel bij de ingang van de kerk) mogen zij hun diepste wens of verlangen schrijven. En dit zijn vaak dingen die wij, als mensen, zelf niet in de hand hebben…. Vervolgens mag een ieder, de volgende dienst, zijn of haar blaadje weer in de boom hangen.

Afgelopen zondag zijn we nog meer op weg naar Pasen gegaan. De kinderen hebben het verhaal van de zalving van Jezus, door Maria, gehoord. Daarna zijn ze bezig gegaan met hun eigen paastuintje, met daarin echte zaadjes, zodat het rondom Pasen hopelijk al een mooi groen tuintje wordt. Verder mag natuurlijk ook het houten kruis en het lege rotsgraf niet ontbreken. Want daar leven we natuurlijk naar toe: de opstanding van de Here Jezus!

We vieren 2 april PALMPASEN

De rode loper wordt uitgelegd! Heel Jeruzalem staat op z’n kop als Jezus op een ezelin de stad binnenrijdt. Hij wordt als een vorst onthaald. De mensen juichen en zwaaien met palmtakken alsof Hij de nieuwe koning is. Ze trekken hun mantels uit en leggen die als een ‘rode loper’ op straat. Feest!

Zwaaiend met hun mooi versierde Palmpasen stokken komen de kinderen van Sundayskool op Palmpasen de kerk binnen. Er wordt er een rondje door de kerk gemaakt. In de consistorie is de stok mooi versierd. Het broodhaantje komt in top. Feest!

 

 

 

 

Dieuwke, Tjesselina, Anneminke

 

Witte donderdag 6 april
Sobere maaltijd 18.00 uur in de consistorie
Opgeven voor de sobere maaltijd kan door uw naam te noteren op de lijst, die op het tafeltje in de kerk ligt. Bellen of mailen mag ook. Anja Salverda: 06 28440570 of Gerry Sikma 0515 569561 en via de mail
g.sikmawierda@gmail.com
Voor een onverwachte gast houden we een stoel en een bord vrij. Van harte welkom!

 

Een smakelijke maaltijdsoep, vers geurend brood en een kopje thee of een glaasje water. Meer niet.   Het  zijn de ingrediënten voor de vegetarische sobere maaltijd in de consistorie.  Dit is voor miljoenen mensen in ontwikkelingslanden de maximale maaltijd per dag. Door hierbij stil te staan kunnen we ons bewust worden van wat we zelf hebben en wat we met open handen uit kunnen delen. De sobere maaltijd kan zo heel waardevol zijn. Sober, maar niet somber. Met liefde bereid en geserveerd. En rijk door de ontmoeting en de gesprekken. We nodigen u van harte uit om plaats te nemen aan de gedekte tafels.

Anja Salverda, Truus Spijksma, Gerry Sikma en Vijko Top

 

Witte donderdag 6 april
Viering van Schrift en Tafel 19.30 uur

‘Doe dit, telkens opnieuw om mij te gedenken.’ Het zijn de woorden van Jezus. Aan tafel met zijn vrienden  voor de Pesachmaaltijd vraagt hij hen om te blijven gedenken. Wij gaan ook aan tafel in de kerk van Ysbrechtum. Op de avond van Witte Donderdag. Brood en wijn wordt gedeeld, net als Jezus deed, die met zijn vrienden brood en wijn deelde. Om te blijven gedenken:

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Goede Vrijdag 7 april
We gedenken het sterven van Jezus 19.30 uur
Kruiswegstaties

Afbeeldingen van kruiswegstaties, gemaakt door Ted Felen, worden Goede Vrijdag op het scherm in onze kerk getoond. Afgewisseld door woorden uit de Bijbel en woorden bij de afbeeldingen. We horen verhalen over de tranen van de vrouwen, die dit lijden niet kunnen aanzien. Over de pijn, de vernederingen, de doornenkroon en het kruis. Het is de centurio die inziet dat dit nooit had mogen gebeuren. Rikus Kamminga speelt op de harp en wij zingen met orgelbegeleiding mooie passende liederen. Aan het eind van zijn leven gaf Jezus de geest: ‘Het is volbracht.’ Het lichaam van Jezus wordt bijgezet in een nieuw graf. Dan wordt het stil. Achter de gedoofde paaskaars aan verlaten we de stille, donkere kerk.

Stille Zaterdag 8 april
Een korte Paaswake 21.00 uur

In deze tijd van oorlog en onzekerheid steken we een kaarsje aan bij het kruis. In het vertrouwen dat alles tenslotte goed zal komen brandt deze kleine vlam van hoop. Als teken dat Jezus met ons verder gaat op weg naar het feest van de overwinning: Pasen.

Pasen 9 april

‘Christus onze Heer, verrees.’ Met Auke Buma als organist en Rik Geertsma op trompet wordt de vlam van Pasen in ons aangestoken. Pasen, het feest van hoop en nieuw begin. Overal klinkt het ‘U zij de glorie’ in de kerken. Wij zingen het ook.

Paaszondag vanaf 9.00 uur ontvangt de koffiecommissie u in de kerk met koffie/thee/limonade en krentenbrood. U wordt van harte uitgenodigd.