KERKDIENSTEN
ZONDAG 14 APRIL 2024
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Fedde Welbedacht

 

ZONDAG 21 APRIL 2024
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Marije Mazereeuw

 

ZONDAG 28 APRIL 2024
9.30 uur  in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Aizo Wiebenga

 

WIJ ZIJN OP ZOEK…

Naar een nieuwe voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

Het college van Kerkrentmeesters zorgt er niet alleen voor dat er geld binnenkomt, door middel van Kerkbalans, collecteren tijdens de diensten en het beheer van landerijen. Ook zorgen zij met een aantal vrijwilligers voor de vier monumenten die onze gemeente rijk is om ze in een goede staat te houden.

Wat wordt er verwacht van de voorzitter, dat hij naast het college voor te zitten samen met de secretaris ten aanzien van de financiële zaken het college mo et vertegenwoordigen.

Voelt u zich aangesproken, of wilt u meer weten, wij willen u graag informeren.

Jan Hogenkamp, Eddie Oostra, Dirk Walinga, Koen Spijksma.

Jan Hogenkamp, secretaris kerkrentmeesters telefoon 424219

 

KERKBLAD IN EEN NIEUW UITERLIJK

 Binnenkort verschijnt het kerkblad in een geheel nieuw jasje.

De kerkelijke berichten van Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns hebben al sinds jaar en dag een plekje in het kerkblad van Sneek.

Deze innige samenwerking wordt nu voortgezet in het kerkblad ‘Martini’. Deze kleurrijke uitvoering van het kerkblad verschijnt elf keer per jaar.

Bij alle pastorale eenheden, die bij de kerk van Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns staan ingeschreven, valt dit blad 19 april in de bus. Als ledenblad en contactorgaan maar ook als visitekaartje van de kerk.

Het adres voor informatie, tips en reacties blijft Gerry Sikma via g.sikmawierda@gmail.com of 0515 – 569561.

We hopen dat u het kerkblad in de nieuwe uitvoering met minstens evenveel plezier zult lezen en gebruiken.

Gerry Sikma en Klaas Salverda.