KERKELIJKE GEMEENTE YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

KERKDIENSTEN
zondag 5 juni 2022
Pinksteren
09.30 uur In de kerk van Tirns
de liturgische kleur is rood
voorganger is dominee Aukje Westra

zondag 12 juni 2022
de liturgische kleur is wit
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
viering van het Heilig Avondmaal
voorganger is dominee Vijko Top

 

OPENLUCHTDIENST 19 JUNI
Het is toch even spannend. Epemastate is verkocht en de vraag hangt in de lucht: komt er nog wel een openluchtdienst in de tuin van Epemastate? Mogen we weer met z’n allen de tuin gebruiken voor een dienst van het IKW? Groot is de opluchting nu er bekend is dat het mag van de nieuwe eigenaar. Er komt weer een openluchtdienst. We mogen een gedeelte van de tuin weer gebruiken. Op zondag 19 juni is het zover. Dan staan de stoelen klaar en is de ‘Harmonie’ er voor de muzikale begeleiding en ondersteuning. Na afloop kunnen we gezellig napraten bij een kopje koffie, thee of limonade. De IKW groep is druk bezig met de voorbereidingen voor de liturgie en ook de kinderen van Sundayskool willen graag meedoen.

In het volgende kerkblad leest u meer over deze interkerkelijke dienst. U weet nu alvast waar u zich op kunt verheugen. Dat u zondag 19 juni van harte uitgenodigd wordt door Johannes, Henk, Tineke, Reina en Zwaan voor de viering in de tuin van Epemastate.

 

BOOTREIS 9 JUNI 2022
De bootreis van 9 juni gaat niet door. Een nieuwe datum is nog niet bekend. We houden u op de hoogte.

 

AVONDMAAL
We nodigen u graag uit om op zondag 12 juni het Heilig avondmaal mee te vieren, de maaltijd van de Heer. We komen samen rond de avondmaalstafel en krijgen brood en wijn/druivensap (in kleine eenpersoons bekertjes) uitgereikt. Door het vieren van dit sacrament ervaren wij Gods Aanwezigheid en ontvangen Zijn genade.

 

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
We collecteren in de kerk met “het ponkje aan de stok”. Maar of u wel of niet de kerkdienst bezoekt, uw gift kunt u ook storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

 

5-06 Zending
Pinkstercollecte Zuid-Afrika
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dan hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbel verhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van
“jong geleerd, oud gedaan” investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Wat betekent dit project voor Olile en haar Oma.
Olile is 13 jaar en woont samen met haar broers en zussen bij haar Oma. Haar oma brengt veel tijd door in haar tuin en verbouwt en kweekt daar groente en fruit. Ook repareert ze kleding voor extra inkomsten. Olile helpt haar oma door de tuin te besproeien en door de herstelde kleding naar de eigenaren terug te brengen. Oliles oma is enthousiast over de training die ze heeft gekregen, haar bedrijfje bloeit als nooit tevoren. “Ik heb geen geldzorgen meer en kan goed voor mijn kleinkinderen zorgen. Ik geniet ervan om te zien hoe gezond en blij ze zijn”, zegt ze.

Vandaag is het Pinksteren: het feest van de Geest die mensen over de hele wereld inspireert. De arme boeren in KwaZulu-Natal zijn daar een prachtig voorbeeld van.
Vermeld bij deze gift: Zending

 

12-06 Java
Dit collectedoel werd aangedragen door een gemeente lid.
Hillie en haar man Eman uit Franeker wonen en werken sinds 2007 in Indonesië en hebben samen 3 dochters. Zij zetten zich in voor de christelijke Stichting Leff. (Leff staat voor Lentera Filnia Fellowship en betekent “het licht van Gods keuze in de gemeenschap”) Om medemensen in het overwegend islamitische Java te helpen. Als onderwijskundige wil Hillie bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs aldaar om zo de jongere generatie een beter toekomstperspectief te bieden.
Eman richt zich op de ontwikkeling in de landbouw. Deze missie van Hillie en Eman slaagt alleen als er mensen om hen heen staan die hulp en steun bieden, middels gebed, maar ook financieel.
Vermeld bij deze gift : Java