Kerkdiensten
zondag 1 mei 2022

09.30 uur In de kerk van Tirns
voorganger is drs. A.T. de Gorter (Harlingen)

zondag 8 mei 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. M. Mazereeuw

zondag 15 mei 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. V. Top

 

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
We collecteren weer als van ouds in de kerk via “het ponkje aan de stok”. Maar of u wel of niet de kerkdienst bezoekt, uw gift kunt u ook storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

 

Collecte 1 mei Kinderfonds Mamas
Door een gemeentelid werd dit doel aangereikt bij de diaconie.
Kinderfonds Mamas te Zuid-Afrika is opricht door Nelson Mandela.
De Mamas hebben tijdens de coronapandemie duizenden moestuinen aangelegd bij kwetsbare gezinnen thuis. Dankzij de dagelijkse verse groente uit de moestuin hebben kinderen weer energie om te spelen en zich te concentreren in de klas. Helaas zijn door de oorlog in Oekraïne ook de voedselprijzen in Zuid-Afrika geëxplodeerd. Voor een gezin dat moet rondkomen van één euro per dag, is zelfs een bordje pap onbetaalbaar geworden, met ondervoeding tot gevolg. Gelukkig zijn er de MAMAS. Zij leggen de komende tijd nog veel meer moestuinen aan om gezinnen te steunen.

Ook wij als gemeente kunnen daar een steentje aan bijdragen met onze giften om dat te realiseren. Door een moestuin te geven, kan een gezin duurzaam in haar eigen voedselvoorziening voorzien.
Vermeld bij deze gift: Mamas

 

Collecte 8 mei Nigeria
Noodhulp en werken aan vrede
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen.

Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen en 600 kinderen om trauma’s te verwerken.
Vermeld bij deze gift: Nigeria

 

Collecte 15 mei Binnenlands Diaconaat
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun ervaringen en weer gewoon kind zijn. Tevens kunnen jongeren werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het “Jeugddorp” wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven.

Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.
Kerk in Actie steunt dit belangrijkwerk. Doet u mee!!!
Vermeld bij deze gift: Binnenlands Diaconaat

 

BRIEF VAN DE VOEDSELBANK:
Onlangs stuurden we een brief naar de kerken met het verzoek om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. Uw diaconie en de gemeenteleden hebben daar goed gehoor aan gegeven. Op een maandag kwam de diaconie van uw gemeente een auto vol met levensmiddelen brengen voor de Voedselbank. Veel blikken met soep en groenten, pakken rijst en pasta, melk enz. enz. Dit alles voor de vluchtelingen uit Oekraïne, die we van voedsel voorzien. Al verschillende keren hebben we noodpakketten klaargemaakt voor de mensen, die naar Nederland komen en alles kwijt zijn. We willen jullie heel hartelijk bedanken voor deze ondersteuning met voedsel.
Met vriendelijke groet,
Fenna de Haan, secretaris Voedselbank Sneek

 


TSJERKEPAED YSBRECHTUM EN TIRNS
Beth Schaap bijt het spits af in Ysbrechtum. Met de tentoonstelling van haar quilts opent zij 2 juli Tjerkepaed 2022 in de kerk van Ysbrechtum.

Ze volgde een quiltcursus, georganiseerd door de Bond van Plattelandsvrouwen, en ging fanatiek op zoek naar geschikte stofjes. Het werd bijna een verslaving. Of in haar eigen woorden: ‘Ik wurde lapkegek.’ De ene quilt na de andere kwam uit haar ijverige handen. Samen met een vriendin werd ze lid van het Quiltersgilde. De dames stimuleerden elkaar in het maken van de mooiste ontwerpen. Het is hen zelfs een keer gelukt om de huur van een zomerhuisje in Frankrijk te betalen met een quilt!

Ook de kerk van Tirns is tijdens Tsjerkepaed open. Voor bezichtiging, een praatje en een kopje thee of koffie. Dit charmante kerkje staat er al sinds 1699. De twaalfjarige Duco van Burmania legde de eerste steen. Hij is een zoon uit het geslacht Burmania dat op Epemastate in Ysbrechtum woonde. De eerste predikant van Tirns wordt vanaf 1584 gedeeld met de dorpen Ysbrechtum en Tjalhuizum. En dat is nog altijd zo.

Gastheer of gastvrouw zijn in de kerk van Tirns of Ysbrechtum tijdens Tsjerkepaed?
Neem dan contact op met Jan van Berkum: 06 40226146

 

BOOTREIS 9 JUNI 2022
Binnenkort krijgt u de uitnodiging in de brievenbus voor het bootreisje over de Fries Meren op donderdag 9 juni. We varen met de ruime, luxe salonboot Toerist VI van rederij van der Werf in Sneek. U mag altijd bellen om meer informatie met Piet Sikma: 0515 569561. Houd alvast de datum vrij zodat u mee kunt en genieten van dit uitstapje.

 

Meer kerknieuws in kerkblad PS
Abonnementskosten: € 15,- per jaar
Opgave via het kerkelijk bureau: bureau@pknsneek.nl
Voor informatie: Klaas Salverda 06 15192363
Gerry Sikma 0515 569561