KERKDIENSTEN
zondag 13 februari 2022
‘Een lopend vuur’
09.15 uur verzamelen op het parkeerterrein bij Epemastate, lopen naar de kerk waar om
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum de dienst begint
Voorgangers in deze feestelijke welkomstdienst, waarvoor u zich moet aanmelden, zijn:
ds. Marije Mazereeuw
ds. Vijko Top
ds. Aukje Westra
ds. Fedde Welbedacht

Speciaal voor de feestelijke welkomstdienst ‘Een lopend vuur’ van 13 februari moeten kerkgangers zich aanmelden bij Johannes Greidanus. Telefonisch aanmelden kan elke werkdag tot 18.00 uur en op zaterdag tot 13.00 uur: 0515 412157 en via de mail elke dag tot zaterdag 18 uur: jagreidanus@gmail.com. Aanmelden kan ook tijdens openingstijden in de winkel in Ysbrechtum. Johannes Greidanus noteert uw naam en telefoonnummer volgens het coronaprotocol op de bezoekerslijst. In de hal van de kerk kunt u de handen ontsmetten. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Geef elkaar de ruimte en houd anderhalve meter afstand.

zondag 20 februari 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht

zondag 27 februari 2022
09.30 in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht

Voor de dienst van 20 februari en 27 februari hoeft u zich niet vooraf aan te melden of in te schrijven. Voor zover er een plaats vrij is, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen. Uw veiligheid en die van medekerkgangers is ons lief. Wij verzoeken u: geef elkaar de ruimte en houdt anderhalve meter afstand. Blijf thuis bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten. Verder wordt u verzocht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen. Bij de stoel of bank aangekomen mag het mondkapje weer af.

 

WELKOM NIEUWE DOMINEES, op 13 februari in de kerk.
U wordt van harte uitgenodigd om, samen met de zondagsschool, de drie nieuwe dominees op het parkeerterrein bij Epemastate op te wachten. Kwart over negen komen de dominees naar het parkeerterrein. De kinderen van de zondagsschool vormen voor hen een erehaag en samen lopen we als ‘een lopend vuur’ in een vrolijke stoet naar de kerk. Onderweg laten we de nieuwe dominees kennis maken met wat belangrijk is voor onze dorpskerken, zoals: iemand een hart onder de riem steken, de helpende hand bieden, bid en werk, samen staan we sterk en kerk voor het dorp zijn. Met elkaar lopen we langs de symbolen, die deze aandachtspunten uitbeelden.
Onder orgelspel van Auke Buma krijgt u in de kerk een zitplaats aangewezen. Voor de viering in de kerk is het noodzakelijk u voor zaterdag 18.00 uur aan te melden bij Johannes Greidanus.

Na een woord van welkom speelt en zingt ons talentvolle jeugdige muziekgroepje het intochtslied. We kennen hen nog van de kerstviering, Maya Sari, Antje Lotte, Elisabeth en Frederieke. Zij zingen en spelen Lied 975. Daarna zijn alle kinderen van de zondagsschool aan de beurt. Zij stellen persoonlijke vragen aan de drie predikanten. Die hebben natuurlijk hun woordje wel klaar en krijgen als dank een cadeautje en een vrolijk lied aangeboden. Door de ‘adellijke’ deur verlaten de kinderen zwaaiend de kerk.

Bij toerbeurt verzorgen de dominees Welbedacht, Mazereeuw, Westra en Top nu de gebeden, lezingen en de overdenking. Fijn dat het 10-koppig projectkoor weer met ons de liederen zingt. Ook hen kennen we nog van de kerstviering. De gemeente zingt steeds het laatste couplet of de laatste coupletten, of de antifoon van de liederen die door de nieuwe predikanten zijn aangedragen.
Het slotlied, lied 423, wordt staande door de gemeente gezongen uit het Lieteboek foar de tsjerken.

 

Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe predikanten te ontmoeten. Blijft u daarvoor op uw plaats in de bank zitten. De predikanten – én de koffie – komen dan bij u langs.

Graag tot ziens op 13 februari om 9.15 uur op het parkeerterrein bij Epemastate of 9.30 in de kerk. Vergeet niet u aan te melden voor de kerkdienst (Voor de ontvangst op het parkeerterrein hoeft u zich niet aan te melden). In de hal van de kerk kunt u de handen ontsmetten. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Geef elkaar de ruimte en houd anderhalve meter afstand.

 

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
We collecteren weer als van ouds in de kerk via “het ponkje aan de stok”.
Maar of u wel of niet de kerkdienst bezoekt, uw gift kunt u ook storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

 

WAAR ZIJN DE DIENSTEN
Vroeger was het volstrekt vanzelfsprekend dat in de provinciale kranten, regionale nieuwsbladen en andere periodieken kerkdiensten van overal werden aangekondigd. Van alle denominaties en – niet onbelangrijk voor protestanten – heel precies met de naam van de dominees erbij. Daarna moest je maar in het eigen kerkblad of op de eigen site kijken. Sindsdien weten we als kerken in de regio niets meer van elkaar.
Er is nog één positieve uitzondering en dat is de website https://kerkdienstenfryslan.nl/pages/home.aspx een service en nevenactiviteit van de redactie van het Friesch Dagblad. Onze gemeente gaat hier nu ook actief gebruik van maken met actuele gegevens.
Vandaar dat ‘onze’ diensten, locaties, voorgangers en bijzonderheden voortaan ook te vinden zijn op het wereldwijde net. De scriba gaat het communicatiekanaal bijhouden voor Ysbrechtum en Tirns. Bij Tjalhuizum is een verwijzing naar de gemeente te vinden. Aanvullingen? Opmerkingen? Mail even naar de scriba: scribatsjerkeytt@outlook.com

 

De kerkenraad

 

 

 

 

 

 

 

 

TSJERKEPAED
Jelly Mellema en Jan van Berkum maken zich sterk voor een mooi TSJERKEPAED deze zomer.

De kerken van Ysbrechtum en Tirns zullen in de periode van 2 juli t/m 10 september op zaterdagmiddag geopend zijn.
Fijn dat het kan en dat vrijwilligers zich inzetten om er mooie en sfeervolle zaterdagmiddagen van te maken.
Lopend, fietsend of met de auto even een rondje maken over Tirns en Ysbrechtum, langs de ‘griene greiden’ voor een bezoekje aan onze sfeervolle kerken. Voor iedereen die van ons erfgoed houdt, van kunst door kunstenaars uit de buurt, van rust of juist van plezierige ontmoetingen.
Informatie bij:
janvanberkum@icloud.com 06 40226146
foto@jellymellema.nl 0515 424439