KERKELIJKE GEMEENTE YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN
zondag 30 januari 2022
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Sytze Ypma (Franeker)

zondag 6 februari 2022.
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is mevrouw H. Leeuw

Vooraf aanmelden voor de kerkdiensten is niet noodzakelijk. Voor zover er een plaats vrij is, bent u van harte welkom in de kerk om de diensten bij te wonen. Uw veiligheid en die van medekerkgangers is ons lief. Wij verzoeken u: geef elkaar de ruimte en houdt anderhalve meter afstand. Blijf thuis bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten. Verder wordt u verzocht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen. Bij de stoel of bank aangekomen mag het mondkapje weer af.

 

BIJ ZONDAG 30 JANUARI
Deze zondag lezen we Jesaja 6: 1-8 en Lucas 5: 1-11. Dit laatste verhaal gaat over de roeping van enkele visser na een wonderbaarlijke visvangst. Het verhaal zelf is net zo vol en rijk als de met netten gevulde vis.

We varen mee met de leerlingen naar dieper water, gooien de netten van onze levens in zee, kijken wat we hebben gevangen aan zin en betekenis. Wat gebeurt er als we ze ook aan de andere kant uitgooien en ons laten verrassen door wonderbare visvangst? Hoe ziet dat in onze levens eruit?
Ds. Sytze Ypma

 

BIJ ZONDAG 6 FEBRUARI
Mevrouw Hermien Leeuw is onze voorganger in Tirns. Zij woont, na heel lang in Drenthe te hebben gewoond, al weer geruime tijd in Workum. De stad waar haar vader vroeger huisarts was. Na een HBO studie Theologie ging ze aan de slag als pastor. In die hoedanigheid was ze zes jaar werkzaam in de Protestantse Gemeente van Workum. Nu gaat ze regelmatig voor in zorgcentra, waaronder Bloemkamp in Bolsward. Zo’n 12 keer per jaar staat ze ergens, meestal in Fryslân, op de preekstoel. Zondag 6 februari dus op de preekstoel van Tirns. Met woorden uit Johannes over Lazarus,….Liefde en dood behoren tot de grote thema’s van een mensenleven. ‘Wij zijn nog in leven!’ Dat is een uitspraak uit Klaagliederen. God die ons uit de doodsheid en machteloosheid wil opwekken komt ons tegemoet en is ons Licht, vandaag en alle dagen van ons leven. Wij allen zijn mensen waarop de Geest rust, vervuld van de Geest van de Eeuwige.

 

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
We collecteren in de kerk via “het ponkje aan de stok.” Maar of u wel of niet de kerkdienst bezoekt, uw gift kunt u ook storten naar de Diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

 

30-01 Vluchtelingen grens Polen
Sinds 8 november 2021 zitten minstens 2000 migranten uit het Midden-Oosten
vast aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. In de afgelopen weken zijn zeker 12 mensen omgekomen, onder wie een jongetje van 1 jaar. Mensen op zoek naar veiligheid, maar geteisterd door extreme kou, uitputting en honger. Kerk in Actie helpt via de Pools-Lutherse kerk met hulpgoederen voor mensen. De pakketten bevatten water, handwarmers, dekens en warme pyjama’s. Zij nemen hierin een moedige rol op zich, omdat dit in de Poolse samenleving niet zomaar wordt geaccepteerd. Kerk in Actie heeft deze broeders en zusters bemoedigd door een gift over te maken om dit belangrijk werk te kunnen doen. Help de Pools-Lutherse kerk met uw gift.
Vermeld bij deze Gift: Polen

 

6-02 Werelddiaconaat Oeganda
Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren hout besparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten, die nu al getroffen worden door klimaatverandering, weerbaar te maken? Vermeld bij deze gift: Oeganda

 

 

De Diaconie van de Protestantse gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum –Tirns biedt te huur aan:
Een gezinswoning aan de Kleasterwei 23 te Ysbrechtum
Deze woning heeft een grote woonkamer met een nieuwe, open keuken en drie slaapkamers. Tevens een opbergschuur aan de woning en een grote tuin.

De toewijzing geschiedt als volgt:
A: Doop- of belijdend lid van de protestantse . gem. YTT.
B: Dorpsbewoner
C: Van buiten het dorp
Voor iedere situatie genoemd onder A, B en C geldt dat bij meer dan één gegadigde de toewijzing afhankelijk is van de betrokkenheid bij de kerk. 
De voorkeur van de diaconie uit gaat naar een gezin.

Belangstellenden kunnen uitsluitend schriftelijk reageren naar de voorzitter van de diaconie: P. Sikma, Kloosterweg 16, 8741 KB Hartwerd. 
Voor verdere informatie en of bezichtiging kunt u alleen bellen tussen 18.00 en 20.00 uur, tel. 569561. 
P.S. Personen welke in het verleden zich reeds aangemeld hebben, moeten dit opnieuw doen.

 

PAASKAARSEN
U bent weer in de gelegenheid paaskaarsen te bestellen.
Er zijn vijf kaarsen met verschillende afbeeldingen in vier maten:
Kaars A : Versiering met de Emmaüsgangers.
Kaars B : Versiering met de Levensboom.
Kaars C : Versiering met de Eucharistie
Kaars D : Versiering met Nieuw Begin
Kaars E : Versiering met de Vredesduif

Kaars A en B is verkrijgbaar in:
30 cm. lengte en 8 cm. ø Prijs € 46,50
40 cm. lengte en 8 cm. ø Prijs € 55,00
60 cm. lengte en 8 cm. ø Prijs € 72.50

Kaars C, D en E verkrijgbaar in:
25 cm. lengte en 6 cm. ø Prijs € 27,50
30 cm. lengte en 8 cm. ø Prijs € 34,50
40 cm. lengte en 8 cm. ø Prijs € 42.00
60 cm. lengte en 8 cm. ø Prijs € 69,75

Bovenstaande kaarsen kunt u bestellen bij de diaconie Ysbrechtum, tel. 569561 of per mail p.sikma@hetnet.nl. Betaling op bankrekening nr. NL36 RABO 0359 5010 01.