Op de foto hieronder het koor in de dienst op eerste kerstdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN
zondag 16 januari 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee F.H. Welbedacht

zondag 23 januari 2022
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtumvoorganger is de heer Cees Baan

Kerkgangers hoeven zich niet vooraf aan te melden of in te schrijven. Voor zover er een plaats vrij is, bent u van harte welkom in de kerk van Ysbrechtum om de diensten bij te wonen. Uw veiligheid en die van medekerkgangers is ons lief. Wij verzoeken u: geef elkaar de ruimte en houdt anderhalve meter afstand. Blijf thuis bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten. Verder wordt u verzocht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen. Bij de stoel of bank aangekomen mag het mondkapje weer af.

 

 

BIJ ZONDAG 23 januari
De heer Cees Baan uit Zeist is 23 januari voorganger in de kerk van Ysbrechtum, in de zogenoemde ‘preek van de leek’ dienst. De tekst op deze zondag is Psalm 139 met prachtige bijhorende liederen.

Hier enige achtergrond over Cees Baan:
“Ik groeide op in een gereformeerd doch warm gezin in een dorpje aan de Oude Maas. Als journalist was ik verbonden aan o.a. Viva, Margriet en Nouveau. Ook was ik als senior redacteur twaalf jaar betrokken bij het succesvolle TV programma “Villa Felderhof”, dat werd bekroond met de Gouden Televizier-Ring”.

Nadat ik in de privésfeer werd getroffen door de dood (2002), ben ik mij toe gaan leggen op het begeleiden van mensen bij de invulling van de afscheidsdienst want daarmee kun je niet alleen troost maar ook ‘brood voor onderweg’ geven.”
Tevens schreef Cees Baan meerdere boeken waaronder: Brief uit een ziekbed, de buurjongen van Jezus, Wie ben ik dan? en Wie troost mij. De laatste is helaas uitverkocht.

KERKENRAAD
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op donderdagochtend 20 januari. U kunt eventuele aandachtspunten doorgeven aan de scriba.

 

 

 

 

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE We collecteren weer in de kerk via “het ponkje aan de stok.” Maar of u wel of niet de kerkdienst bezoekt, uw gift kunt u ook storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

09-01 Myanmar, mensen met een beperking.
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zulke gezinnen vormen zo’n 5% van de 54 miljoen inwoners. Zij behoren tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) zorg. Kerk in Actie ondersteunt, via lokale organisatie, deze gezinnen. Niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk.

Daarnaast krijgen kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. Geef mensen met een handicap in Myanmar een toekomst.
Vermeld bij deze Gift: Myanmar

 

23-01 Hospice de Kime
In het laatste stadium van het leven hebben mensen vaak dag en nacht intensieve verzorging nodig. In de Kime wordt er naar gestreefd de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te laten zijn. Deze zorg wordt afgestemd op de behoefte van patiënt en hun naasten. In het hospice werkt een team van vrijwilligers. Zij geven een aanvulling op de mantelzorg. Samen met artsen en verpleegkundigen zorgen zij er voor dat hun dierbare vredig kan heen gaan.

Een persoon verwoordde het zo: “Doordat veel zorg en geregel werd overgenomen kwam ik weer wat meer aan ons gezin toe, kon ik weer meer gewoon dochter zijn van mijn moeder”. Ook binnen onze kerk zijn vrijwilligers werkzaam in de Kime.
Uw gift van harte aanbevolen.
Vermeld bij deze gift: De Kime

 

TOEKOMST
Er ligt een mooie toekomst voor ons open. Een vreugdevolle toekomst. Wij zijn allemaal onderdeel van onze Kerkelijke Gemeente en ieder voor zich draagt een steentje bij aan het verhaal van de toekomst van onze kerk. En wat zijn we blij dat, naast de onmisbare inbreng van dominee Fedde Welbedacht, drie predikanten aan die toekomst gaan werken: dominee Marije Mazereeuw (Marrum-Westernijtsjerk) en het predikantenechtpaar Aukje Westra en Vijko Top (Havelte). Zij gaan deel uitmaken van het vernieuwde team en gaan vol vertrouwen aan de slag. Maar vertrouwen, dat is ook lastig. Eigenlijk houden we graag de boel onder controle en wat houden we graag vast aan hoe het altijd gaat en ging, maar werken we dan de toekomst ook tegen?
De beroepingscommissie “bouwen met bezieling” is heel concreet aan die toekomst gaan bouwen door op zoek te gaan naar predikanten. Ze heeft laten zien hoe ze dat hebben aangepakt in de presentatie op de gezamenlijke gemeenteavond in Sneek.

Zoals de beroepingscommissie en de nieuwe predikanten hebben aangegeven, is het proces bijzonder inspirerend geweest. De ontmoetingen, de gesprekken, waren waardevol en opbouwend. De energie, vreugde en het enthousiasme kwam op de gezamenlijke gemeenteavond duidelijk naar voren. Dat moeten we vasthouden voor de toekomst. De toekomst van de kerk van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns in optimale samenwerking met de kerk van Sneek. De inspiratie en kracht van Gods Geest helpt ons daarbij.

Zondag 13 februari zal een feestelijke dienst gehouden worden in de kerk van Ysbrechtum. Dominee Welbedacht heeft de leiding. Hij verheugt zich op de komende samenwerking met de drie nieuwkomers. Als kerkgemeenschap van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns laten we op 13 februari de nieuwe dominees weten dat ze welkom zijn in ons midden. In Ysbrechtum, en naar we van harte hopen straks als het kan en mag ook weer in Tirns, zullen vaak onze ‘eigen’ vier predikanten op de preekstoel staan.
Gerry Sikma

Meer kerknieuws? Een abonnement op het kerkblad PS loopt van
1 april tot 1 april en kost € 15,00
bureau@pknsneek.nl of telefoon 412773 (ma-di-do-ochtend)

contact algemeen: Jikke van Terwisga 06 23304322 – jikke@msdiligentia.nl

kopij kerkblad en website: Gerry Sikma 0515 569561 – g.sikmawierda@gmail.com