Kerknieuws 24 augustus

KERKELIJKE GEMEENTE YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

KERKDIENSTEN

zondag 29 augustus 2021, 09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. F.H. Welbedacht

zondag 5 september 2021, 09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. F.H. Welbedacht
DoorSTART naar een nieuw seizoen
koffiedrinken na de dienst

Reserveren: op zondag vlak voor het bezoeken van een kerkdienst kunt u zich aanmelden bij de kerk. Op maandag tot en met zaterdag telefonisch aanmelden, of via de mail of in de dorpswinkel. Telefonisch aanmelden kan elke werkdag tot 18.00 uur en op zaterdag tot 13.00 uur: 0515 412157 en via de mail elke dag tot zaterdag 18 uur: jagreidanus@gmail.com. Aanmelden kan ook tijdens openingstijden in de dorpswinkel van Ysbrechtum. Johannes Greidanus noteert uw naam en telefoonnummer op de bezoekerslijst. In de kerk wordt U verzocht uw handen te ontsmetten en anderhalve meter afstand te bewaren

BIJ ZONDAG 5 SEPTEMBER
We gaan dóór!
We doen het al jaren: ergens in september startzondag houden. We hebben mooie herinneringen aan die startzondagen. Diensten waar de Zondagsschool heel centraal stond of meer zijdelings bij betrokken was. Soms heel uitgebreid met eten en drinken. Andere keren meer ingetogen met vooral gesprekken over het geloof. Maar altijd met veel inzet opgezet en door vrijwilligers liefdevol voorbereid. Kerkdiensten met een gouden randje.

Wat gaan we nu doen op de DoorSTARTzondag in de kerk van Ysbrechtum? We gaan vooral dóór, we gaan verder. Met het motto ‘Van U is de toekomst’ gaan we op weg naar die toekomst. Omdat we een toekomst hebben waar we naar toe kunnen. Dat is een geschenk. En daar mogen we iets mee doen. We mogen dat geschenk uitpakken om het geloof door te geven aan de volgende generatie, aan de jeugd. Het geschenk dat ons aangereikt wordt in het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. In het ‘Onze Vader’: Uw koninkrijk kome.

Gods Koninkrijk is in de Bijbel niet een zweverig, vage plek. Het is een plek van een heel andere orde. Een nieuwe hemel èn een nieuwe aarde: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ Een aarde zonder jaloezie en ruzie. Waar mensen elkaar ontmoeten en samen het leven vieren, ongeacht huidskleur of geaardheid. Waar oorlogstuig wordt omgebouwd tot onderdelen voor een ploeg. En de Talibanstrijders, in plaats van met een geweer, met een schoffel en een hark rondlopen. Het is zo moeilijk voor te stellen. De leeuw en het lam die samen spelen. Het is niet een wensenlijstje, het is Gods toekomst voor een nieuwe wereld.

Daar gaan we ook met de kinderen van de Zondagsschool over praten. Luisteren naar hun kijk op deze ‘hemelse’ toekomst. Moeilijk? Zeker weten. Maar niet alleen voor kinderen. Vragen zijn er genoeg. Wat zijn onze verwachtingen, wat is ons verlangen?

Dominee Welbedacht neemt ons mee in dat verlangen. De gemeente mag dat verlangen uitspreken. Vandaar dat enkele gemeenteleden vertellen waar zij naar uitzien. En waar zij mee bezig zijn voor de gemeenschap. Op hun werk, in de wereld of voor de kerk. Hun verlangen voor de kerk en voor de wereld.
We mogen als gemeente in de samenzang voluit zingen over dat verlangen. Er zijn mooie liederen uitgezocht om samen te zingen of afwisselend door de voorzangers en de gemeente.
Wees welkom. Zondag 5 september bij de viering in de kerk van Ysbrechtum. Wees welkom na de viering om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee met iets lekkers. We vieren het verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vol vertrouwen in de toekomst, onderstreept met de woorden: ‘Uw koninkrijk kome’. Niet als een vrome wens, maar als een zeker weten. ‘Door de kracht van Uw liefde.’

 

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
We collecteren weer als vanouds in de kerk via “het ponkje aan de stok.” Maar of u wel of niet de kerkdienst bezoekt, uw gift kunt u ook storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

29-08 Aardbeving Haïti
Zaterdag 14 augustus werd Haïti getroffen door een hevige aardbeving, Zeker 2100 mensen kwamen om het leven en zo’n 7000 mensen raakten gewond. Het Rode Kruis meldt dat ruim 800.000 mensen getroffen zijn door de aardbeving. Slachtoffers proberen te overleven tussen het puin. De gevolgen van de tropische storm Grace die over het eiland raasde maakte alles nog erger.
Kerk in Actie biedt samen met EO Metterdaad acute hulp via lokale partners om mensen te helpen waar nodig. Er is dringend behoefte aan schoon drinkwater, voedsel en dekens.
Onze hulp is nu nodig
Vermeld bij deze gift: Haïti

 

05-09 Werelddiaconaat Ghana
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.
Vermeld bij deze gift: WD Ghana

 

BERICHTEN VAN DE KERKRENTMEESTERS
Collecte voor de Kerk: stort uw gift op Banknummer NL 31 RABO 03595 009 94 ten name van: Protestantse gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.

===========================================================================
contact algemeen: Jikke van Terwisga 06 23304322 – jikke@msdiligentia.nl