Kerkdiensten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKELIJKE GEMEENTE YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

zondag 28 november 2021
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Fedde Welbedacht
1e adventszondag

zondag 5 december 2021
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is dominee Margarithe Veen (Franeker)
2e adventszondag
De dienst van 5 december is in de kerk van Ysbrechtum. In verband met het beperkte aantal zitplaatsen in Tirns worden alle adventszondagen in de kerk van Ysbrechtum gevierd.

Kerkgangers hoeven zich niet vooraf aan te melden of in te schrijven. Voor zover er een plaats vrij is, bent u van harte welkom in de kerk van Ysbrechtum om de diensten bij te wonen. Uw veiligheid en die van medekerkgangers is ons lief. Wij verzoeken u: geef elkaar de ruimte en houdt anderhalve meter afstand. Blijf thuis bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten. Verder wordt u verzocht om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen. Bij de stoel of bank aangekomen mag het mondkapje weer af.

 

GEEN KERSTMAALTIJD
De diaconie moest in haar vergadering van 11 november helaas besluiten, dat de kerstviering in het dorpshuis door de corona niet verantwoord was te houden. We zouden dan naar de QR code moeten vragen. Ook op 1,5 meter afstand aan tafels zitten was geen optie. We vinden het ontzettend vervelend dat er weer geen kerstviering in het dorpshuis kan zijn en hopen op betere tijden.

 

RENOVATIE WONING KLEASTERWEI 23
In de afgelopen weken is door Bouwbedrijf Bootsma begonnen met de renovatie. Allereerst moest er veel gesloopt worden. De centrale verwarming en de keuken en het elektra waren in slechte staat en de vloer gedeeltelijk verrot. We gaan de woning energiezuinig maken en verduurzamen. De gehele verbouwing gaat zeker enkele maanden duren. De vloerverwarming, keuken, isolatie op slaapkamers en woonkamer moet aangebracht worden. Ook de schilders moeten nog aan de slag en de tuinman met de voor en achter tuin. Daarna wordt het te huur aangeboden via dit kerkblad volgens een bestaand protocol.

 

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
We collecteren weer in de kerk via “het ponkje aan de stok.” Maar of u wel of niet de kerkdienst bezoekt, uw gift kunt u ook storten naar de diaconie, Ysbrechtum. Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01.

 

BERICHTEN VAN DE KERKRENTMEESTERS
Collecte voor de Kerk: stort uw gift op Banknummer NL 31 RABO 03595 009 94 ten name van: Protestantse gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.

 

ADVENT
met de zondagsschool
We zijn met de zondagsschool al druk bezig met de voorbereidingen voor een mooie (hopelijk zoveel mogelijk normale) dienst op Kerstavond. Drie van onze oud-zondagsschoolkinderen zijn druk in de weer met een prachtig kerstpresentje en ook de muziekgroep is al aan het oefenen. We zullen elke zondag van advent aan het begin van de dienst met de kinderen in de kerk zijn. De kinderen steken dan de kaars(en) aan en lezen een gedichtje voor. Het muziekgroepje zal dan, o.l.v. Theo Wiersma, ook het adventslied ‘Ik droom vaak van een licht’ spelen en zingen.
Na dit gezamenlijke begin, gaan we met de kinderen naar de consistorie om daar te luisteren naar de advent verhalen, te knutselen en natuurlijk te oefenen voor de dienst op kerstavond. We doen ook mee aan het kerstengelenproject van Stichting Present, we gaan tijdens de vier zondagen een kerstpakket samenstellen voor een gezin dat dit goed kan gebruiken en we gaan vier keer iets leuks maken en bezorgen bij iemand die ouder/eenzaam is. Wij hebben er weer zin in!

 

 

ADVENTSSTER KNUTSELEN
Als het eerste adventszondag is, hangen veel mensen weer een ster voor het raam. De adventsster verwijst naar de Here Jezus, die naar ons toe kwam om licht te brengen in de duisternis. Hoe leuk is het om zelf ook een ster te maken en op te hangen?!
Wat heb je nodig:
-4 ijslollystokjes
-Sterke lijm
-Een draadje om de ster aan op te hangen
-Pailletten/ glitter/stiften
Hoe doe je het?
Plak de ijscostokje op elkaar, zoals op de foto. Laat de lijm goed drogen en ga dan de ster versieren met glitter, stiften, diamantjes, pailletten, enz. Nog een touwtje eraan en je kunt de ster voor je raam hangen. Veel knutselplezier!