Jeu de boules 4 dorpentoernooi.

Nieuws van Jeu de Boules Vereniging Ysbrechtum.

Woensdag 31 mei 2014 is het eerste vier dorpen toernooi gespeeld in Ysbrechtum. Nadat iedere deelnemer de inleg heeft betaald worden de consumptie munten uitgedeeld en kunnen we van start. De groep is erg groot (51 deelnemers), dus moet er gespeeld worden op het gras van het sportveld waar de banen al zijn uitgelegd. Op gras spelen is echt heel anders dan op de eigen schelpen baan. Onder geweldig weer zoekt een ieder zijn medespelers en natuurlijk het goede baan nummer. Er wordt al snel fanatiek gespeeld en men probeert het de tegenpartij zo moeilijk mogelijk te maken. Het commentaar heen en weer is dan ook niet uit de lucht. Er moeten 3 wedstrijden worden gespeeld op verschillende banen. In de pauze tussen iedere wedstrijd worden al snel de munten ingewisseld voor koffie/thee of fris. Rond half vijf zijn alle wedstijden gespeeld en worden de prijswinnaars bekend gemaakt door onze voorzitter F. de Boer. De winnaars van het eerste dorpen toernooi zijn:

Poedelprijs: Yme Reyenga – Ineke Oosterbaan en Sietske v.d. Wal

3e prijs:       Harm Boonstra – Pietje Dotinga en Ank v. Beelen

2e prijs:       Sake Halbertsma – Truus Vogelvanger en Rudy Verbeek

1e prijs:       Piet Feenstra – Sietse de Boer en Foekje Feenstra.

We kunnen terug zien op een fantastisch toernooi met prachtig weer, een ieder gaat dan ook zeer tevreden naar huis.

Op 25 juni a.s. krijgen we weer een kans in Scharnegoutum om dan misschien wel tot de winnaars te behoren.

Secr. K. Meester

 

Klik hier voor de foto’s