Jaarverslag VVV 2016

Jaarverslag VVV 2016-17

Het afgelopen jaar heeft de VVV weer diverse activiteiten georganiseerd.
In april 2016 zochten we weer in het zonnetje met veel jonge kinderen naar paaseitjes in de boomgaard van Epemastate. Naast deze inmiddels vaste activiteit organiseerden we dit afgelopen jaar ook voor de wat oudere kinderen (vanaf groep 5 van de basisschool) een Paas activiteit. Dit deden we samen met het bestuur van de Jeugdclub JIJ. Door middel van hele vriendelijke medewerking van diverse dorpsgenoten hadden we een gezellige Bingo-speurtocht op het programma staan.
De plantjesactie eind april was weer een succes. We merken wel dat er steeds meer vooraf besteld wordt en dat er steeds meer mensen naar het dorpshuisplein komen om hun plantjes uit te zoeken. Het rondrijden door de straten lijkt steeds meer overbodig te worden op deze manier. Onze vaste plantjesactie vrijwilligers Willy en Renske hebben ons hier weer geweldig bij geholpen.
In juni was het weer tijd voor de jaarlijkse dorpsfeesten. Thema was ‘Op wielen’. Dit jaar met een spectaculaire schans voor de zeepkistenrace, naar idee van Ane Silvius. Een heel leuk idee en een zeer spannende maar geslaagde activiteit. Voor deze activiteit hebben we van een hele groep jonge mannen heel veel hulp gehad bij de bouw van de schans. Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Hierbij is zeker ook een woord van dank op zijn plaats aan Reno Dijk uit Scharnegoutum, zij stelden hiervoor de materialen ter beschikking. Fantastisch hoe dit bouwwerk zo gerealiseerd kon worden.
Andere opvallende punten aan deze dorpsfeesten was de wisseling van de kaatsdag van de vrijdag naar de zaterdag en een andere invulling van de spelletjes voor jong en oud. De meningen hierover waren verdeeld, maar dat lag ook wel in de verwachting van het bestuur. Dit jaar geen straatversiering en ook geen optocht met versierde wagens maar een optocht op de fiets voor de kinderen uit het dorp en van de Epemaskoalle.
Omdat we dit jaar in maart niet een volleybal- of ander sportief toernooi hadden georganiseerd hebben we dit eens in september geprobeerd. Campingspelen Ysbrechtum kende niet een hoge opkomst qua bezoekers maar was wel degelijk geslaagd qua gezelligheid en gemoedelijkheid.
In het najaar was er weer een voorstelling van Tryater. Dit keer weer eens een uitverkochte zaal! Een mooie opsteker na de teleurstelling over de extreem lage opkomst in februari 2016.
In december organiseerden we voor de 2e maal de kerstmarkt. Dit jaar wilde het op de een of andere manier niet vlotten met het verhuren van kramen. Ondanks de nodige inspanningen van het bestuur. Dit bleef steken bij 8 kraamhouders en de kerstbomenverkoop. De weersvoorspellingen waren niet goed en daarom werd er besloten dat we de markt in het dorpshuis gingen houden en niet buiten. Dat was dan weer een voordeel van het hebben van zo weinig kraamhouders. De markt was een succes. Het was heel gezellig in het dorpshuis en de meeste kraamhouders waren tevreden met hun opbrengsten.
Traditie getrouw organiseerden we op 31 december een mooie vuurwerkshow, welke wederom mogelijk werd gemaakt door alle gulle giften van de inwoners van Ysbrechtum.

Bij de jaarvergadering van 2016 namen we afscheid van 3 bestuursleden en mochten we één nieuw bestuurslid verwelkomen; Toon Scholten. Zo zijn we dus nu met 5 bestuursleden+ Jinke, Erwin, Gido, Toon en Marjan. Dit jaar heeft het VVV bestuur 10 keer vergaderd.
In de loop van het jaar heeft er een interne verschuiving van taken plaatsgevonden. Marjan heeft het penningmeesterschap na de dorpsfeesten overgedragen aan Toon en heeft zelf het secretariaat op zich genomen. Zo waren alle taken weer mooi verdeeld. Door het tussentijds vertrek van bestuursleden in 2015-16 is het rooster van aftreden binnen het bestuur wat verstoord geraakt. We hebben een nieuw rooster opgesteld in onderling overleg. Bij de jaarvergadering in 2017 zal er voor de continuïteit geen van de huidige bestuursleden aftreden.

Marjan Koster
Secretaris VVV