Jaarvergadering IJsclub 19 December

IJsclub Ysbrechtum e.o.

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

 

 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de IJsclub Ysbrechtum e.o. nodigt u van harte uit voor de 114e algemene ledenvergadering op maandag 19 december 2022 in het dorpshuis “it Nije Formidden”   Aanvang 20.00 uur

De volgende bestuursleden hebben hun termijn erop zitten en stellen zich herkiesbaar:

 • Jaap Anema – Penningmeester en herkiesbaar als Algemeen lid dan wel Penningmeester
 • Frederika Kooistra – Secretaris en herkiesbaar als Secretaris
 • Erwin Franckena – Algemeen lid en herkiesbaar als Algemeen lid

Daarnaast zoeken wij iemand die ons bestuur wil versterken als Algemeen lid of Penningmeester. Mocht je interesse hebben dan horen wij dit graag voor 19 december.

Uiteraard zal de LOTERIJ na afloop van de vergadering ook dit jaar niet ontbreken.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Secretarieel jaarverslag
 3. Financieel jaarverslag
 4. Verslag kascommissie
 5. Aanstellen kascommissie seizoen 2022/2023
 6. Vaststellen bestuur
 7. Bespreken winterprogramma
 8. Rondvraag

LOTERIJ

Vriendelijke groet van het bestuur.