doarpsrounte logo

Jaarvergadering Doarpsrounte

Op dinsdag 26 september houdt Doarpsrounte haar jaarvergadering voor leden.

Aanvang 19.30 uur in dorpshuis it Nije Formidden

Alle leden hebben de agenda inmiddels in de brievenbus gekregen.

Graag maken wij u alvast attent op het volgende:

Zoals u wellicht in de krant of op onze website heeft gelezen wordt er onderzoek gedaan naar woningbouwontwikkeling tussen de weg Tolhek en boerderij Hascarzathe.

De ontwikkelaar daarvan is Frisoplan uit Sneek. Zij hebben ons doorgegeven dat zij een eerste informatiebijeenkomst voor Ysbrechtum gaan organiseren op dinsdagavond 31 oktober aanstaande.

De definitieve uitnodiging daarvoor zal nog van hen volgen.

Op onze jaarvergadering zullen wij alleen kort het proces tot nu toe schetsen. De uitgebreide toelichting van Frisoplan volgt dus op 31 oktober voor alle belangstellende inwoners.

Bestuur Doarpsrounte