Inschrijvingsprocedure verhuur Tjerkepaed 2

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kerkrentmeesters  zijn voornemens om de sfeervolle woning aan Tsjerkepaed 2 te verhuren voor een huurprijs van €500 per maand exclusief water, gas, elektra, data

vanaf  7 september 2024.

Via deze bekendmaking is de inschrijvingsprocedure officieel geopend voor toewijzing van de woning voor de zomervakanties van zomer 2024. De inschrijving sluit per vrijdag 2 augustus 2024.

De toewijzing is als volgt:

Bij meer dan één gegadigde vindt de toewijzing als volgt plaats:

Een huurwoning wordt hem/ haar gegund als hij/zij:

A. Doop- of belijdend lid is van de kerkelijke gemeente Ysbrechtum c.a.

Indien niet van toepassing volgt

B. Dorpsbewoner is of dorpsbewoner was tot 3 jaar voor aanvang van de nieuwe huurperiode, gedurende een periode langer dan 10 aaneengesloten jaren en/of familieleden in de eerste graad in het dorp heeft wonen;

Indien niet van toepassing volgt

C. Van buiten het dorp komt;

Artikel 1 -Voor iedere situatie genoemd onder A, B en C geldt dat bij meer dan één gegadigde de toewijzing afhankelijk is van de betrokkenheid bij de kerk. Dit ter beoordeling van het College van Kerkrentmeesters(CvK)/de kerkenraad die een besluit neemt na stemming.

Artikel 2 – Indien er meer gegadigden zijn mag het CvK/de kerkenraad de voorkeur geven aan hem/haar:

a) die als urgent bestempeld kan worden.

b) actief is in de dorpsgemeenschap, doordat degene lid is van meer dan 3 verenigingen in het dorp of actief is als bestuurslid bij een van de verenigingen;

Een besluit hierover neemt het CvK/de kerkenraad bij meerderheid van stemmen. Ook hier blijft de

volgorde A,B,C van kracht.

Artikel 3 – Wanneer de gegadigden in een gelijkwaardig positie verkeren bepaalt het lot de beschikking.

Op basis van de woningoppervlakte zal deze worden toegewezen aan een 1 persoons huishouden.

Eventuele belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken in een gemotiveerde brief.

Alreeds of voortijdig kenbaar gemaakte interesse per brief wordt meegenomen binnen de toewijzingsprocedure. Wij zijn benieuwd naar eventuele belangstellenden.

De Kerkrentmeesters,

bezorgadres brief: Epemawei 27, 8633 KS Ysbrechtum.