Industrieterrein, communicatie en nieuws – Die & Die

Zo wilde ik mijn column van deze week maar gaan noemen. Ik waarschuw u: het wordt een kritische column. Dus als u liever leest over huishoudelijke beslommeringen, kinderen, of keuzestress dan mag u nu wegzappen.
Maar soms moet ik gewoon iets kwijt.. nou ja en u weet hoe het dan zit met mij, dan meld ik dat. Ik word daar niet geliefd of populair van maar iemand moet het doen..

Een week of drie geleden maakte Doarpsrounte melding op de website Ysbrechtum.com over het gesprek wat ze hadden gehad met de gemeente SWF, waarin die haar plannen aan hen bekend had gemaakt over een industriegebied ten westen van Ysbrechtum. Complimenten voor Doarpsrounte dat zij hiervan het dorp op de hoogte heeft gebracht en niet ervoor hebben gekozen, zoals de gemeente, of in dit geval de heer Offinga, graag had gezien ‘het eerst een tijdje voor zichzelf hadden gehouden’. Nee, natuurlijk niet: stront aan de knikker, actie, paniek!!! Dus Doarpsrounte heeft hierin voor 100% gelijk gehad: mobiliseer je achterban en kom in actie. Doarpsrounte heeft gekozen voor melding via Ysbrechtum.com, volgens hen waarschijnlijk het officiële nieuwsorgaan van het dorp. Dat staat ook op
Google: “Ysbrechtum: het laatste nieuws”. Dat is gewaagd, iets belangrijks melden op een website waarvan je hoopt dat iedereen die leest. Sinds kort is de website gelinkt aan facebook en dat levert wel meer lezers op,
én, niet geheel onbelangrijk: het wordt interactief, want facebook-gebruikers gaan er wat over zeggen, gaan het delen en gaan twitteren. En binnen die groep leefde het nieuws dan ook heel erg: industrie ten westen van Ysbrechtum: niet best en niet terug te draaien als het doorgaat.
Voor de rest van de Ysbrechtumers..tsja, wisten die het wel? Gelukkig pikte de media iets op en stond er een stukje over in de krant, zo kwamen de digibeten onder ons er ook achter.
Vervolgens melde Doarpsrounte dat er op 16 juni een vergadering zou zijn in IJlst waar we met z’n allen naar toe moesten om te protesteren. Wederom via de dorpswebsite en een briefje bij Johannes op de deur Tsja… Een briefje langs álle deuren was hier mijn inziens echt nodig geweest. In de twee dagen die tussen het noemen van de details zat en de daadwerkelijke vergadering heb ik diverse mensen gevraagd of ze meegingen. Verbijsterend veel die niet wisten waar het over ging en hoe het zat. “Ja, he’k wel wat over in’e krant lezen”, “Hoe let is dat dan juh, folgende wike? Oh moarn al!”, “Oh ik sjoch noait op Ysbrechtum.com, stiet noait wat nys op”.
Op de avond van de vergadering is er een groep mensen naar IJlst getogen en hebben we een mooie raadsvergadering bijgewoond. Gerke de Boer heeft namens Doarpsrounte prachtig gesproken en de meeste partijen stonden vierkant achter Ysbrechtum. De heer De Boer had o.a. kritiek op de manier waarop dit door de gemeente was gecommuniceerd: te kort van te voren en niet transparant. Ook gaf de heer Heerschop aan dat hij nauwelijks op de hoogte was, en hij was toch gebruiker.
Nou..Doarpsrounte… Ik ben dan nu even eerlijk en kritisch: over jullie manier van communiceren kan ik ook niet echt naar huis schrijven. Na de vergadering hebben we niets, maar dan ook niets meer vernomen van jullie. Geen verslag van de vergadering, geen melding van het verloop…. Als jullie dan in den beginsel oproepen op de website plaatsen omdat jullie verwachten, en er van uit gaan dat mensen hier dagelijks op kijken moeten jullie je ook achter de oren krabben (samen, misschien met de websitecommissie) waarom mensen hier niet dagelijks op kijken. Of soms wekelijks niet en soms maandelijks niet…
Er zijn foto’s van de vergadering en het verloop. Deze liggen bij de website, in hun mailbox…Al sinds dinsdagavond 10 uur..

Nieuws brengen is niet afwachten tot een vereniging z’n eindstanden aan je doorgeeft, of wachten op een verslagje van de renovatie van het dorpshuis en snel een onvolledig lijstje geslaagden op de site knallen. Nieuws maken, en brengen is meegaan naar vergaderingen, foto’s maken van opvallende dingen in het dorp, kranten lezen (mooi verslagje van de vergadering in het Friesch Dagblad, heeft u het gelezen? ). Nieuws maken is nieuwsgierig zijn en alles willen delen met je lezers. Nieuws maken is ook eens naar een onbekende dorpsgenoot gaan en vragen wat hem of haar bezighoudt. Nieuws maken is, als je geen tijd hebt iemand anders vragen. Of als je geen verslag van Doarpsrounte krijgt daarom vragen of naar ze toe fietsen om een interview.
Tot die tijd ben je geen nieuwssite en zullen mensen niet op je site kijken. En zou ik, als ik Doarpsrounte was maar weer briefjes langs de deuren brengen.

Eén voordeel: deze kritische column wordt ook door weinig mensen gelezen.

Die&Die