Gedenkwaardige jaarvergadering VVV.

Gedenkwaardige jaarvergadering VVV.

Op donderdagavond 13 maart werd de jaarvergadering van de VVV bijgewoond door 14 leden. De voorzitter opende de vergadering met een voordracht uit de notulen van 1963. Er waren toen twee- daagse dorpsfeesten en door omstandigheden was er geen draaimolen. Om de feesten wat op te vrolijken werden er een radiowagen en een poppenkast ter vermaak neergezet. De voorzitter vraagt zich af hoe deze radiowagen er dan wel uit heeft gezien?!

De vergadering volgt verder de agenda waarbij de financiën worden goedgekeurd en gesproken wordt over het verdwijnen van de acceptgirokaart en de financiële consequenties hiervan. Dit jaar wordt er in tegenstelling tot het vorige jaar wel gepauzeerd onder het genot van een bakje koffie. Daarna passeert de jaarplanning met haar activiteiten. Daarin wordt aangegeven dat het thema van de dorpsfeesten  “het wilde westen” is en dit jaar weer de optocht gehouden wordt. Tenslotte komen we uit bij de bestuursverkiezing. Klaas Koopmans stopt als penningmeester. Klaas paste altijd goed op de centjes en als het de verkeerde kant op ging zei Klaas: “we moeten oppassen, we teren in”.  Ook voorzitter Eddy van der Wal stopt met zijn voorzittersrol. Eddy heeft vele jaren in het bestuur gezeten. Van 1986 tot 1992, van 2003 tot 2009 en van 2010 tot 2014 heeft Eddy als bestuurslid en voorzitter  de vereniging ondersteund. Beide heren worden als dank in de bloemetjes gezet.

20140313_20574920140313_205555

En dan volgt het gedenkwaardige moment van de vergadering! De voorzittersrol wordt overgenomen door Jinke Zondervan. Zij wordt, sinds 07-07-1898, de eerste vrouwelijke voorzitter van de vereniging. (116 jaar). Tot slot wordt Marjan Koster aangenomen als nieuw bestuurslid en de voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering.

20140313_211821