Gebed Oekraïne

De kerk van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns organiseerde woensdagavond een Avondgebed: ‘Pray for Ukraine’. U hebt vast de flyer hier en daar zien hangen. Er waren bemoedigend veel mensen aanwezig om hun zorg en hoop te delen voor Oekraïne, te bidden voor de Oekraïners, maar ook voor de inwoners van Rusland en Belarus.

We stonden dichtbij een moment stil voor de mensen die zo zwaar lijden in de situatie die nu is ontstaan.
God,
met lege handen sta ik voor U.
Onmachtig ook,
nu het ene land het andere binnenvalt.
Mijn longen zitten vol lucht om woorden te schreeuwen,
maar mijn mond kan alleen het woord vrede vormen.

God van de vrede,
opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog
die is losgebarsten in Oekraïne,
wenden wij ons tot U.

Met lege handen sta ik hier voor U.
Zend uw Geest van Wijsheid:
dat zij het inzicht geeft aan hen die dit geweld kunnen stoppen.

Zend uw Geest van Kracht:
dat zij hen die beslissingen kunnen nemen,
de moed geeft de vredesweg te kiezen.

Zend uw Geest van Barmhartigheid:
dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien,
en met barmhartigheid blijven behandelen,
dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn.

En,
God,
zend uw Geest van Troost:
dat zij aan iedereen uw ontferming mag laten voelen
die geraakt wordt door de oorlog en het geweld.

God,
dat vraag ik U.
Amen.