Fryslân Ferbynt dei

🎉 Op 22 juni 2024 is de allereerste Fryslân Ferbynt dei! 🎉

De dag waarop Friesland bruist van activiteiten voor en met (potentiële) vrijwilligers van stichtingen en verenigingen.

Wil jij ook een activiteit of evenement organiseren tijdens de Fryslân Ferbynt dei? Je kunt € 500,- subsidie aanvragen voor het organiseren van een activiteit of evenement. Aanvragen van de subsidie kan vanaf nu via de website van Provincie Fryslân: https://www.fryslan.frl/fryslan-ferbynt-2024

Er is in totaal € 250.000,- beschikbaar voor 500 activiteiten en evenementen. Het indienen van een aanvraag kan tot en met 2 mei 2024, op = op. 🎈