En bedankt …. – De gelukkige huisvrouw.

Hoe moeilijk is het om iemand eens te bedanken of om een compliment te geven?

Zoveel mensen in het dorp die zich inzetten om allerlei verenigingen draaiende te houden, worden ze hiervoor ooit bedankt, krijgen ze wel eens een compliment dat ze weer knap werk hebben verricht.
Natuurlijk gaat het hier niet om als jij je ergens als vrijwilliger voor inzet. Maar wat me opvalt is dat er onderling alleen nog maar geklaagd wordt over wat er allemaal niet gedaan wordt door de vrijwilligers van diverse verenigingen.
Wat er allemaal goed gaat en wat er aan vrije tijd van de vrijwilliger in gaat zitten daar hoor je niemand meer over. Iedereen weet het beter lijkt het wel.

Waar ligt dit toch aan, worden mensen er gewoon niet leuker op, ligt het aan mij en wil ik graag horen dat ik het allemaal zo goed doe? Of is het gewoon wel eens fijn dat er iemand is die tegen je zegt dat je het keurig geregeld hebt, dat je iets goed gedaan hebt.
Is het een kwestie van opvoeding misschien? Als medebestuurslid van een vereniging die activiteiten organiseert voor kinderen valt het me op dat ze het allemaal vrij gewoon vinden wat er voor ze georganiseerd wordt. Natuurlijk betalen de ouders voor de uitjes die we gezamenlijk maken maar daarnaast wordt er door het bestuur veel tijd gestoken in het uitzoeken en organiseren van deze over het algemeen toch leuke activiteiten. Slechts een enkele keer komt er een kind ons bedanken maar over het algemeen stappen ze zonder iets te zeggen huiswaarts.
Nog zoiets, schoolreisjes en leuke activiteiten op school, ons kind moet even naar juf of meester lopen om te bedanken. Dit vindt ze nu nog moeilijk maar ik hoop dat ze dit vol blijft houden in haar verdere leven.
Natuurlijk sta ook ik niet altijd vooraan om iemand ergens voor te bedanken of te complimenteren. Vaak vergeet je dit in het heetst van de strijd. Of je denkt ach dat komt nog wel dat zeg ik nog wel een keer.
Kunnen we niet met elkaar afspreken om iedere dag minstens 1 x dankjewel te zeggen of een compliment aan iemand te geven? Gewoon om het leven een beetje leuker te maken. Om je waardering uit te spreken voor je medemens.
Ik maak vast een begin: Bedankt alle besturen van dit mooie dorp voor alle leuke dingen die jullie voor ons organiseren. Dat we kunnen kaatsen, toneelspelen, biljarten, een drankje aan de bar van het dorpshuis kunnen drinken, de kerk kunnen bezoeken, de dorpskrant kunnen lezen, op de website de laatste nieuwtjes lezen, onze kinderen naar de zondagschool kunnen, dat we kunnen tennissen, tafeltennissen, volksdansen, oude ledematen soepel kunnen houden bij de stive skonk, dorpsfeesten kunnen vieren, schaatsen in de winter, darten, klaverjassen en alles wat ik nog vergeet om op te noemen.
Zo bent u er nog!
Dat er nog maar vele bedankjes zullen volgen……………

De gelukkige huisvrouw.