Drukte bij Epemastate op Monumentendag.

Afgelopen weekend (14 en 15 september) was het open monumentendag(en). Zowel de kerk als Epemastate waren open ter bezichtiging.


Uw razende reporter nam een kijkje op de state en trof daar Paul Kuijpers aan, al jaren dé rondleider van Epemastate; een wandelende encyclopedie wat de historie van dit landgoed betreft en alle verhalen die daarmee annex zijn.
Hij kon vertellen dat er afgelopen weekend tussen de 100 en 150 mensen langs zijn geweest om een kijkje te nemen in de rode, gele of blauwe kamer en een wandeling om het gebouw te maken.

 

Paul vertelt belangstellenden bijv. dat het rouwbord uit 1788 gelukkig bespaard is gebleven en niet tot kippenhok verworden is. Hij licht toe dat dit soort rouwborden gebruikt werden in een rouwstoet of als een vorm van overlijdensbericht aan de weg werden gezet. Na verloop van tijd werd zo’n bord dan hergebruikt….bijv. om een kippenhok van te maken. Dit in tegenstelling tot het type rouwborden in de kerk, die vooral gemaakt werden om te imponeren.
Tevens meldt hij op aangeslagen toon dat een aantal schilderijen, die in bruikleen van het Fries Museum op Epemastate hangen, dreigt weggehaald te worden. Het argument hiervoor zou zijn dat “er wordt in de buurt van de schilderijen gegeten en gedronken” en dit mag niet volgens het protocol. Dat er al 400 jaar gegeten en gedronken wordt onder het toeziend oog van diverse personen van stand, doet daar niets aan af.
 

 

 

 

 

 Voor de geïnteresseerden:

Foto ovaal portret: zelfportret van Quirina Jacoba van Andringa de Kempenaer, getrouwd met Carel Willem van Welderen Rengers.
Foto echtpaar gele kamer: Bernard Walraad van Welderen Rengers (1777-1823) en Louisa Christina Alberda van Bloemersma
Foto blauwe kamer: Paul Kuijpers is de man met het blauwe colbertje.

Uw razende reporter
Janke Cnossen