Ysbrechtum vlag

Doarpswinkel Ysbrechtum Nijs

5.000 EUR VOOR PROJECT ROND DOARPSWINKEL YSBRECHTUM

De werkgroep Coöperatief Dividend van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland heeft een bijdrage van 5.000 euro toegekend aan een groot project rond de dorpswinkel in Ysbrechtum. Die groeit steeds meer uit tot een knooppunt en ontmoetingsplek.

De winkel wordt grondig gerenoveerd en daarmee klaargemaakt voor een hopelijk nog lange en gezonde toekomst in en voor het dorp. Op de bovenetage komen, zo is de bedoeling, twee appartementen die straks voor sociale doeleinden worden verhuurd. Vandaar dat het hele project een ‘duurzame sociale hub’ is voor winkelen, wonen en welzijn.

De werkgroep Coöperatief Dividend bestaat uit ledenraadsleden. Adviseur Pier Damstra van de Rabobank overhandigde de cheque van 5.000 euro aan de voorzitter van de lokale Diaconie Piet Sikma. De Diaconie van de protestantse gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns is eigenaar van het pand.

In 2020 bleek dat er binnen en buiten hoognodig iets moest gebeuren aan de bouwkundige en technische staat van het winkel- en woonpand. Daarop is samen met winkelier Johannes Greidanus, Doarpsrounte, scholen en ondernemers uit de buurt het plan geboren om dit belangrijke ontmoetingspunt in het dorp op te waarderen tot een combinatie van winkelen, wonen en welzijn.

De Diaconie neemt meer dan 80 procent van de totale investering van meer dan een half miljoen euro voor haar rekening. De rest bestaat uit bijdragen van fondsen en subsidies.

Mienskip
Waarom de Rabobank spontaan meedoet? Pier Damstra: ‘We hebben geen aandeelhouders maar vormen een coöperatie. Van de winst geven we graag een stukje terug aan de mienskip. Het plan uit Ysbrechtum past hier helemaal in. Het zit goed in elkaar en er is in de breedte nagedacht. Het is toekomstgericht, duurzaam in de uitvoering en sociaal: de winkel wordt beter toegankelijk en met de appartementen wordt ook aan jongeren gedacht. En het bibliotheekje dat ook wordt opgeknapt bevordert nog meer ontmoetingen.’

Damstra prijst dat er mensen in het dorp zijn opgestaan om het initiatief te nemen en nu – met allerlei projectpartners – meters te maken.

Breed gedragen
Diaken Piet Sikma gaf in een reactie te kennen heel dankbaar te zijn met de bijdrage, omdat die ook aangeeft hoe breed het project gedragen wordt. Diaconaat staat voor het maatschappelijk werk van de kerk. Dat wordt dichtbij en ver weg uitgevoerd in de vorm van belangeloze hulp. ‘In dit geval hopen we het welzijn van de dorpsbevolking en de omgeving te dienen’, legt Sikma uit. Het werk wordt vanaf deze zomer uitgevoerd. De Doarpswinkel wordt tijdelijk in de consistorie rechts van het winkelpand ondergebracht.

Op de foto v.l.n.r. dorpswinkelier Johannes Greidanus, penningmeester Brucia Heule van de Diaconie, voorzitter Piet Sikma van de Diaconie en Pier Damstra namens de Rabobank.