Boemerang

Wie heeft er vroeger niet gespeeld met een boemerang. U weet wel, zo’n krom gebogen, meestal houten, voorwerp dat na het wegwerpen terug kan komen. Met de nadruk op kan. De keren dat ik gewoon kon blijven staan om hem op te vangen zijn op de vingers van één hand te tellen. Meestal moest ik er wel achteraan, jaloers achteromkijkend naar diegenen waar die boemerang wel terug kwam.

Maar naast het vertier wat een boemerang geeft, kom je het tegenwoordig steeds meer tegen in woordsamenstellingen. De betekenis is echter nog hetzelfde, je gaat/gooit/doet iets weg wat weer terugkomt. Een bekende samenstelling is boemerangkind. Volgens de Dikke van Dale is dit ‘een kind dat na een tijd zelfstandig gewoond te hebben (bijv.op een studentenkamer) weer (tijdelijk) bij zijn of haar ouders intrekt’. Dit heeft inventievelingen op de meest creatieve samenstellingen gebracht zoals Jan Latten, hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, die komt met de boemerangsingle: een single die zijn of haar vrijgezellenbestaan nu en dan onderbreekt door met iemand een liefdesrelatie aan te gaan die echter niet blijvend is.

Op internet kun je zo nog wel meer woorden vinden zoals boemerangvrouw (een vrouw die steeds weer terugkeert in haar relatie). Een afgeleide hiervan is de boemerangman en de boemerangrelatie. En het is hoogstwaarschijnlijk dat we in de nabije toekomst nog wel meer boemerangsamenstellingen zullen aantreffen.

Ik wil er alvast een aan toevoegen. Een provinciale zelfs. Eén die mogelijk de bevolkingskrimp in Friesland tot staan kan brengen: de boemerangFries, een Fries of Friezin die een tijdje buiten Friesland heeft gewoond en weer terugkeert. Als er zelfs nog even snel een project van gemaakt wordt, kan het misschien nog meeliften met Kulturele Haedstêd 2018. Levert mogelijk nog een potje op om twijfelende Friezen om utens over de streep te trekken.

Een Friese benaming van het project kan nog wel wat hoofdbrekens opleveren want wat een boemerang in het Fries is dat heb ik nog niet kunnen vinden. Maar, ongetwijfeld vinden inventieve Friezen daar wel iets op.

Aan de andere kant, maakt het eigenlijk wel wat uit hoe je zo iemand noemt? Volgens mij niet, als ie maar weer terugkeert naar ‘it bêste lân fan ‘e ierde, it Fryske Heitelân’. Dus, kom mar gau werom, boemerangFries!

MPM.