Boekenmarkt Ysbrechtum een groot SUCCES

12 oktober 2013, ‘s ochtends om half negen. Een grote groep Ysbrechtumers staat in de startblokken klaar om talloze boeken  aan geïnteresseerde lezers aan de man te brengen. Daags daarvoor hadden ongeveer veertig vrijwilligers de boeken naar binnen gesleept, en daarna uitgesorteerd. De dames van het bloemschikken staan klaar om hun creaties aan het publiek te tonen en natuurlijk te verkopen. En dat alles voor het goede doel, de keukenrenovatie in ons dorpshuis. De oude energieslurpende vrieskasten zijn hoognodig aan vervanging toe, dan energiezuinig uiteraard.

In de afgelopen maanden is de boekenmarkt commissie, bestaande uit Wieberen, Margriet, Jantine, Renske en Paul druk in de weer geweest om  de boekenmarkt mogelijk te maken. Het begint met organisatie en dan boeken verzamelen, heel veel boeken verzamelen. De Ysbrechtumers is gevraagd hun “oude” boeken in te leveren, van  bevriende mensen van daarbuiten kwamen nog meer boeken , van andere markten ook nog meer. Kortom, heel veel boeken. Het dorpshuis stond afgeladen vol.

Duizenden boeken, uitgestald keurig per rubriek op lange rijen tafels schreeuwden om verkocht te worden. Komt er publiek was de vraag, wat gaan ze kopen, spannend toch?

Welnu, er kwam publiek, sterker nog, om half negen was de eerste kijker/koper al binnen, de rasechte koopjesman. Hij is gebleven tot half twee, vertrok daarna met zijn busje afgeladen vol met boeken.

Kort na half negen  nog meer publiek, vreugde en teleurstelling, net wel….. of net niet dat ene boek waar ik naar op zoek was, maar de verkoop kwam op gang. Iedereen was opgelucht en blij.

Gelegenheidsdorpsomroeper Renske belde om tien uur deYsbrechtumers wakker om toch ook vooral naar het dorpshuis te komen. Blomkerij en boeken keapje, of in kopke kofje mei sels makke cake. De gang naar het dorphuis was daar.

12 oktober 2013, ’s middags om twee uur. Boekenmarkt afgelopen. Met een gevoel van tevredenheid keek iedereen achterom. Er was “flink ferkocht”. Dat bleek ook. Opbrengst van zowel de bloemstukjes verkoop als de boekenmarkt elk € 600,00 Een groot succes.

De commissie bedankt alle vrijwilligers, de slepers, sjouwers, sorteerders, cakebakkers, bloemschikkers, allen die hun steentje hebben bijgedragen aan dit succes . Bedankt!
Samen de schouders er onder is goed voor ons dorp.