4 Mei Herdenking

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste dorpsbewoners,

Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking van oorlogsslachtoffers bij het monument “De Hoanne” in Tjalhuizum. Wij nodigen u van harte uit om vanuit de vier dorpen bij de herdenking aanwezig te zijn.

Programma 4 mei 2023, om 20.00 uur bij “De Hoanne”:

 • Vanaf 19.45 uur: Leden van de muziekver. Excelsior uit Nijland spelen Koraalmuziek. De kinderen van gr. 5 t/m 8 stellen zich op bij het monument.
 • 19.58 uur: De Taptoe wordt gespeeld door trompetspeler
 • 20.00 uur: Aansluitend: twee minuten stilte
 • 20.02 uur: Samenzang: Wilhelmus, 1e couplet (tekst: zie achterzijde)
 • Enkele kinderen lezen een gedicht
 • Samenzang: Frysk Folksliet (tekst: zie achterzijde)
 • Toespraak lid gemeentebestuur Súdwest Fryslân, wethouder Michel Rietman
 • Krans-/Bloemlegging:          – Gemeentebestuur van  Súdwest Fryslân
  • Leerlingen van de basisscholen Nijland en Ysbrechtum
  • Dorpsbelang Folsgeare
  • Doarpsrounte IJsbrechtum
  • Oranjevereniging Nijland
  • Dorpsbelang Tirns

 

U wordt van harte uitgenodigd om ter afsluiting van de herdenking langs het monument te defileren. U bent dan ook in de gelegenheid om zelf bloemen te leggen.

Op de achterzijde vindt u de tijden en opstelplaatsen van uw dorp en de tekst van de volksliederen.

Vanuit uw dorp wordt in een stille stoet naar het monument gelopen, voorafgegaan door een trommelslager.

Ysbrechtum:

Verzamelen vanaf 19.20 uur bij de Epemaskoalle; vertrek stille stoet om 19.30 uur.

De herdenking wordt mogelijk gemaakt door:

– Muziekkorps Excelsior van Nijland.

– Korps Nationale Reserve.

– De afvaardiging van de gemeente SWF

– De aanwezige EHBO-ers

– Fam. Dijkstra (stroomgenerator)

– Disco Silver (geluidsinstallatie)

 

Organisatie: Dorpsrounte/Epemaskoalle Ysbrechtum/Dorpsbelang Folsgeare/ Dorpsbelang Tirns/ CBS De Earste Trimen/Willem Zijlstra(Nijland)