30 KM: ook in Ysbrechtum!

Op donderdag 21 maart werd in Súdwest Fryslân het startsein gegeven voor de campagne: “Check je meter, 30 is beter!”. 

 De wethouder Mobiliteit, Michel Rietman, overhandigde daarvoor de eerste zogenaamde ‘verkeersgedrag toolbox’ aan dorpsbelang Folsgeare.

Ook de omliggende dorpen Nijland, Tirns, Easthim, Abbegea en Ysbrechtum kregen daar deze Toolbox uitgereikt. Voor doarpsrounte Ysbrechtum nam voorzitter Herman Bos hem in ontvangst.

De reclame voor de campagne vind u nu al langs de Epemawei. Het komt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor iedereen ten goede. U doet toch ook mee?

Voor meer info zie ook: https://sudwestfryslan.nl/publicatie/aftrap-check-je-meter-30-is-beter/

Doarpsrounte Ysbrechtum