Kerknieuws maart

Op de foto toont Petra trots de vredesduif die ze knutselde. Alle kinderen van Sundayskool maakten zo’n mooie vredesduif. Ze werden aan een lang lint vastgemaakt en zo in optocht de kerk binnengedragen. Het thema van de IKW dienst was: ‘Niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt.’ Door het lange lint met de duiven werd de verbinding zichtbaar gemaakt. Maya Sari kon dat prachtig uitleggen aan de dominee en aan de bezoekers van de kerkdienst.
Ook meedoen met Sundayskool? mail Anneminke Tjalsma: atjalsma@hotmail.com

    

KERKDIENSTEN
zondag 20 maart 2022
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top

zondag 27 maart
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. F.H. Welbedacht

Kerkgangers hoeven zich niet vooraf aan te melden of in te schrijven. Voor zover er een plaats vrij is, bent u van harte welkom om de diensten bij te wonen. Uw veiligheid en die van medekerkgangers is ons lief. Wij verzoeken u: geef elkaar de ruimte. Blijf thuis bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten.

VERBOUWING KLEASTERWEI 23
De verbouwing op de Kleasterwei 23 is afgerond. Na een periode van 3 maanden intense verbouwing door bouwbedrijf Bootsma, konden we op 1 maart de sleutel overhandigen aan de nieuwe huurster Susanne Witteveen, met haar twee kinderen Jesper en Iris. Nu de tuin nog. Klussenbedrijf Jarig Pluister is begonnen met de oude grond en struiken te verwijderen en een nieuwe teeltlaag aan te brengen. Susanne houdt van tuinieren, dus zal binnenkort de tuin er fris en groen eruit zien.

De diaconie heeft in haar vergadering besloten om ook het pand Epemawei 21 (het pand waar Johannes Greidanus met de Doarpswinkel in zit) te verbouwen.
De zolders in het pand verkeren in zeer slechte staat. Onderzocht wordt om op de bovenverdieping twee appartementen te realiseren en beneden één appartement voor Johannes plus zijn winkel. Zodra er meer gegevens bekend zijn zullen we u hierover informeren.
De diakenen

KOFFIEOCHTEND
Dinsdagmorgen 22 maart 2022 in de consistorie starten we met onze gezellige koffieochtenden en kunnen we even bijkletsen na een lange periode van afwezigheid door de coronapandemie.