KERKDIENSTEN
zondag 6 maart 2022
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is drs. K.M. Dijkerman (Texel)

woensdag 9 maart 2022
BIDSTOND
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. M. Mazereeuw

zondag 13 maart 2022
voorbereid door IKW
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. C. Schlette (De Knipe)

Kerkgangers hoeven zich niet vooraf aan te melden of in te schrijven. Voor zover er een plaats vrij is, bent u van harte welkom om de diensten bij te wonen. Uw veiligheid en die van medekerkgangers is ons lief. Wij verzoeken u: geef elkaar de ruimte. Blijf thuis bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten.

BIJ BIDSTOND 9 maart
Het lijkt alsof er niets is om hoopvol over te zijn. Niet over de wereldvrede, het klimaat , de politiek. En toch blijft de kerk dat uitdragen: hoop, een vergezicht, vertrouwen. We kunnen daarvoor bidden, voor hoop, vertrouwen en vriendelijkheid. Juist nu, in tijd van oorlog.

Bidden om vrede, zodat wij onze vrede kunnen voorleven aan hen die de weg naar vrede kwijt zijn. Bidden om zegen over ons werk, onze inspanningen om het goede te doen, zodat wij die zegen kunnen uitdelen aan hen die geen werk of energie meer hebben, geen inkomen of bedrijf meer, door corona. Bidden voor ons dagelijks brood, waar we meer dan genoeg van hebben om te delen. Voor gezondheid, vrolijkheid en optimisme, zodat we steun kunnen bieden aan zieken, bedroefden en aan hen die in narigheid of uitzichtloos in de put zitten.

Zomaar een momentje midden in de week. Op een avond even bij elkaar zitten in de kerk. Bidden, voor hoop, vrede, vriendelijkheid en vertrouwen. Moed verzamelen om op te staan en met ‘het lopend vuur’ op weg te gaan. Hoopvol.

BIJ ZONDAG 13 maart
De dienst op zondag 13 maart is mede georganiseerd door de InterKerkelijke Werkgroep. Voorganger in deze dienst is mevrouw Christine Schlette uit De Knipe. Het thema van de dienst is: ‘Niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt.’ Met Bijbellezingen uit Johannes en de brief aan de Romeinen.

Zo het nu lijkt mogen we weer met elkaar zingen tijdens de dienst, wat we ook volop zullen doen. Maar we mogen ook luisteren naar het u welbekende koor ‘Lijn12.’ De collecte in de dienst is voor noodhulp van het Rode Kruis aan de vluchtelingen en slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Na afloop is er tijd voor een bakje koffie, thee of fris en kunnen we napraten zonder beperkingen. We hopen u allen te ontmoeten op zondag 13 maart om 09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum.
Net stinne mar allegearre dêrhinne.
Groetnis namens de InterKerkelijke Werkgroep, Johannes Greidanus

 

KOFFIEOCHTEND
We gaan dinsdagmorgen 22 maart 2022 weer starten met onze gezellige koffieochtenden in de consistorie. Noteer deze datum in uw agenda.