25 jaar jeu de boules Fry Pik te Ysbrechtum

1989-2014  25 jaar jeu de boules Fry Pik te Ysbrechtum

Om dit heugelijke feit te vieren zijn we op vrijdag 9 mei met alle leden van de club uit eten geweest. Voorzitter F. de Boer hield een kort woord vooraf in restaurant Sowieso te Sneek, waar we onder het genot van een kopje koffie met oranje koek even bij konden praten.Na een borreltje, of wat men ook maar dronk werd er enige uitleg gegeven door een  medewerksters van Sowieso over het gebruik van de buffet bar.Een ieder kon naar believen van het lopend buffet opscheppen. Echt er was geen nee te koop, de keus was groot.Alles was even lekker maar ja het buikje raakt een keer vol.Na deze voortreffelijke maaltijd kreeg onze voorzitter nog even het woord en kwam nog met een leuke verassing. De dames kregen een pen en de heren een sleutelhanger, beide met inscriptie: “JEU DE BLOULES FRY PIK 1989-2014”.Dit werd erg gewaardeerd door iedere aanwezige. Sjoerd Faber kon om gezondheidsredenen helaas niet aanwezig zijn. Onze voorzitter heeft als groet een kaart met al onze namen en uiteraard een sleutelhanger overhandigd, wat ook door Sjoerd zeer gewaardeerd werd.

jeudeboules

Nog even een korte beschrijving over het oprichten van FRY PIK:

Voor 1989 werd deze sport al beoefend in Ysbrechtum, maar in 1989 werd de vereniging officieel opgericht door o.a. de heer L. Koopman, mevrouw M. de Boer, de heer Kl. Bootsma en mevrouw D. Abma.In het jaar 1989 was de baan bij de kleuterschool en deze is in 1996 verhuisd naar het dorpshuisplein. Met 2600 gulden gemeente subsidie werd daar een ruime baan aangelegd.De naam  FRY PIK is een term uit het verleden en werd gebruikt bij het knikkeren en sneeuwballen gooien. Raakte je iemands knikkers of werd er iemand door een sneeuwbal geraakt dan werd er geroepen FRY PIK.

 

Namens Jeu de Boules club Fry Pik,

K. Meesters