Werkzaamheden riolering en bestrating

Onlangs heeft de gemeente SWF werkzaamheden in Ysbrechtum laten uitvoeren.

In de S.M. van Haersmabumaleane en de ds. Visserleane is een reliningtechniek toegepast bij de riolering. Hierbij is een soort kous in de riolering gebracht die vervolgens mbv warm water is verwarmd en dan uithardt. Daarna zijn de aansluitingen van binnenuit weer geboord. Hierbij zijn er ook een paar inspectieputten aangepast.
Ook is een deel van het trottoir in de Rengersstrjitte herstraat en ook de rijbaan van een deel van de v. Haersmabumaleane. Onderstaand nog een kaartje van deze bestratingswerkzaamheden.

De direct omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Menu