“Vrijwilligers” vrijwilliger van het jaar

Beste vrijwilliger,

Als bestuur van Stichting It Leechhiem zijn wij er trots op jou te kunnen meedelen dat je door het bestuur en de leden van kaatsvereniging Yn ‘e Flecht bent uitgeroepen tot ‘vrijwilliger van het jaar’. Je moet deze eer delen met alle vrijwilligers die zo’n beetje om de twee maanden een week lang gastvrouw en gastheer zijn in ons dorpshuis. De kaatsclub brengt met deze onderscheiding tot uitdrukking veel waardering te hebben voor het vele werk dat wordt verzet, ook tijdens de dagen waarop de kaatsers op het Ysbrechtumer sportveld in actie zijn. Zonder de vrijwilligers achter de bar zouden onze activiteiten beduidend minder glans hebben, zo luidde de motivering van het kaatsclubbestuur.
Het waren jl. vrijdagavond Carla Speerstra en Eke Romp die alle dorpshuisvrijwilligers vertegenwoordigden en de bijbehorende ‘versierselen’ in ontvangst namen. (Zie foto) Duidelijk is te zien dat je beide dames wel om een boodschap kunt sturen.
Als dorpshuisbestuur zijn we verheugd dat de kaatsers op deze wijze hun erkentelijkheid tot uitdrukking brengen jegens ‘onze’ vrijwilligers. Wij weten maar al te goed hoeveel vrije uurtjes jullie opofferen voor de Ysbrechtumer mienskip. Zonder jullie geen dorpshuis, zo simpel is het.
Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om jullie alvast te wijzen op de vrijwilligersavond die op vrijdag 1 december wordt gehouden. We stellen jullie komst bijzonder op prijs. Een schriftelijke uitnodiging met nadere gegevens volgt natuurlijk ook nog.

Namens het bestuur van It Leechhiem,

HarmJan Dijkstra, voorzitter a.i.

Menu