De Tikkeltje Eigenwijze Livera partij!

Zaterdag 27 mei is het zover: onze eerste ledenpartij op een vernieuwd kaatsveld!

De jeugd (in bezit van de gele kaart!!) begint om 19.00 uur met kaatsen. De senioren om 21.00 uur.

Omdat wij voor het eerst op het nieuwe veld kaatsen, willen we dit niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan.

Daarom willen wij om 18.30 uur samen met

Doarpshûs it Nije Formidden/Stichting it Leechhiem het veld officieel openen.

Wij zouden het fijn vinden als jullie allemaal aanwezig zouden kunnen zijn!

Samen met onze sponsors Livera en Tikkeltje Eigenwijs bieden wij vanaf ongeveer 19.30 uur een barbecue aan.

De kinderen die dan al kaatsen, kunnen tussen hun partijtjes door gerust iets eten van de barbecue.

Dus geef u op! 

Dit geldt ook voor oud-leden!!

Opgave via www.kv-yneflecht.nl

Menu