PREEK VAN DE LEEK in Ysbrechtum

Op zondag 19 januari 2020 om 9.30 uur zal mw. J. Liemburg voorgaan in de kerk van Ysbrechtum. Zij is bekend als schrijfster van de biografie over Fedde Schurer. Zij is tevens lid geweest van de Tweede Kamer en was burgemeester van Littenseradiel. Het is een Nederlands/Friese dienst, de preek is in het Fries. Het ‘thema’ is gekozen n.a.v. de brief aan de Galaten, hoofdstuk 3 vers 28 waar staat: ‘ Joad of Gryk, slaaf of frije, man of frou, dat makket neat út.’

In een gewone kerkdienst speelt de predikant de ‘hoofdrol’. In de ‘Preek van de Leek’ is dat iemand die niet is opgeleid tot predikant. De leken staan voor de uitdaging om voor één keer een kerkdienst vorm te geven. Elke leek doet dit op zijn of haar manier en dat zal mevrouw J. Liemburg zeker ook doen. Zij speelt in deze bijzondere dienst de ‘hoofdrol’. Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk en kan een ieder die dat wenst vragen stellen aan mevrouw Liemburg. U bent van harte welkom bij deze dienst.

Menu