OUDEJAARBIJEENKOMST

31-12: Om 19.30 uur is er een Oudejaarsdienst in de kerk van Ysbrechtum. De laatste dag van het jaar gaan onze gedachten vaak uit naar bijzondere gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben plaats gevonden. Blijde en droeve herinneringen. Wij willen u hartelijk uitnodigen voor deze speciale avonddienst. Van harte welkom!

Namens de kerkelijke gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns

Janke Metselaar-Helfferich (scriba)

Menu